Navigace

Obsah

Jak se čerti učili zpívat koledy

 

Vánoční setkání s hudbou

 

 

Rekonstrukce střech obecních budovobecní úřad

logo V průběhu listopadu byla dokončena rekonstrukce střechy objektu čp. 95. Jedná se o stávající budovu obecního úřadu, kde došlo k výměně střešní krytiny, laťování a okapů. Tato rekonstrukce byla realizována za finanční podpory Ústeckého kraje z Programu obnovy venkova 2018. Celkové náklady tvořily 731 297,- Kč. Z rozpočtu obce bylo hrazeno 481 297,- Kč a z dotačních prostředků 250 000,- Kč.

V návaznosti na tuto akci pokračují opravy střech na budovách čp. 72 a 42. Budova čp. 72 je současný objekt služeb, který slouží pro potřeby zaměstnanců obce a nachází se vedle mateřské školky. Objekt čp. 42 navazuje na budovu obecního úřadu a slouží k pronájmu bytových prostor. Předpokládané náklady na zbývající střechy budou činit necelých 964 tisíc. 

a42