Navigace

Obsah

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY SE ZVYŠUJE NA 500,- KČ / OSOBU

 

S ohledem na současnou situaci na trhu v oblasti odpadového hospodářství, jsme nuceni zvýšit místní poplatek za odpady na 500,- Kč / osobu. Pro vytříděné komodity není využití, obec je nucena platit od 1. 1. 2020 i za odběr plastu, folií či smíšeného papíru. Platí se samozřejmě za skládkování, manipulaci, za dopravu a mzdové náklady pracovníků, kteří se odpady zabývají.  V roce 2018 doplácela obec v průměru 220,- Kč / osobu, celková částka na osobu a rok činí 620,- Kč. I přes zvýšení místního poplatku se v dalších letech očekává doplatek ze strany obce v podobné výši. Při změně situace na trhu se může výše poplatku v dalších letech měnit. To samozřejmě záleží i na vás, občanech. Ano, stává se, že soused odpad netřídí a porušuje vše, co se dá, ale začněte sami u sebe a mějte dobrý pocit, že právě VY to děláte správně. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách obce v Jízdním řádu odpadů nebo v nové obecně závazné vyhlášce obce Otvice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Desatero sběrného dvora:

 

1) Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů

2) Nebezpečný odpad musí být oddělený od ostatních odpadů

3) Stavební suť není odpadem z domácností

4) Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti

5) Do kontejneru patří jen nadměrný odpad

6) Na sběrný dvůr se nevozí zbytkový odpad v černých pytlích

7) Ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci

8) Na sběrný dvůr je přijímáno pouze přiměřené množství odpadů

9) Dodržujte provozní dobu sběrného dvora 

10) Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora

 

 

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ SE OD NOVÉHO ROKU NEPLATÍ!

 

Jedním z důvodů je povinné označování psů čipem, které platí od 1. 1. 2020. Každý žijící pes musí být očipován a zapsán v Národním registru majitelů zvířat. Přesto, že bude váš pes očipován, bude i nadále veden seznam pejsků a jejich majitelů včetně známek na zdejším obecním úřadě. Známka slouží k rychlejší identifikaci majitele, i pokud se váš pejsek najde například v sousedním městě. Při pořízení nového psa můžete tuto skutečnost také nahlásit a zároveň si vyzvednout známku novou. Není to povinnost, pouze možnost.

 

 

 

 

Upozornění pro cyklisty

V rámci výstavby nové silniční komunikace došlo k uzavírce cyklostezek mezi obcí Otvice a městem Chomutovem. Uzavřeny jsou ve dvou místech, u vodárny a u Dopravního podniku. U Dopravního podniku je v současné době cyklostezka uzavřena nejen značkou, ale i plotem. Cyklostezka u vodárny je prozatím uzavřena jen pomocí dopravního značení, ke kterému během tohotZnačenío měsíce přibude také oplocení. Tyto úseky budou uzavřeny po celou dobu realizace stavby, jejíž dokončení se předpokládá na konci roku 2021. Jedná se o velmi náročnou stavbu a právě z tohoto důvodu nelze průjezd stavbou povolit. Doporučujeme použít objízdnou trasu přes místní komunikace a cyklostezky přes sídliště Písečná, Zahradní, Kamenná a Březenecká.

Děkujeme za pochopení.

PS: Pro cestu z Otvic do Chomutova je a bude vždy možné po dobu stavby využít stávající silnici II. třídy. Pro rekreační a sportovní cyklisty však doporučujeme (nenařizujeme) využít méně frekventované komunikace přes sídliště. Na stavbu obchvatu jsme čekali 15 let, necelé tři roky minimálního omezení rádi vydržíme. :-). Vedení obce Otvice.