Navigace

Obsah

Pořízení malého víceúčelového traktoru s příslušenstvím

 

V červnu 2019 byla podána žádost o dotaci od Ústeckého kraje v Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Výstupem tohoto projektu je pořízení malého víceúčelového traktoru s přívěsem, přední i zadní hydraulickou soustavou pro použití nástaveb, drtič větví, mulčovač na hydraulickém rameni a doplnění jednoho kontejneru na sběrný dvůr. Modernizací svozové techniky dojde k rozšíření služeb v oblasti odpadového hospodářství a při nárůstu počtu obyvatel a rozsahu obhospodařovaného prostoru nebudou provozní náklady v absolutní hodnotě výrazně ovlivněny. Svoz směsného odpadu, bioodpadu i odvoz vytříděných komodit je prováděn dosluhujícím komunálním vozidlem Magma, jehož výhodou je snadný dojezd do úzkých ulic v obci, nevýhodou je náročnější manipulace při nakládání s odpady, malá flexibilita stroje a v současné době i poruchovost. Náklady na pořízení traktoru s příslušenstvím činily 1 262 635,- Kč,1 z toho 883 844,50,- Kč poskytl Ústecký kraj (www.kr-ustecky.cz).


 

 

 

 

 

 

 

Investiční akce 2020

 

S ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti i naší obce na tzv. kompenzačním bonusu a dále také na předpokládaný 20 % pokles obecních příjmů jsme povinni vás informovat o zastavení investic, které nebude možné v rámci kompenzace ztrát způsobených vyhlášením nouzového stavu v naší obci v letošním roce realizovat. Jedná se například o nové veřejné osvětlení v Obchodní zóně, nebo o slibovanou rekonstrukci místní komunikace U kolejí. Nicméně se snažíme alespoň o opravy majetku obce a realizaci méně finančně nákladných investic. Jak jsme vás již informovali, v první řadě probíhaly opravy na sběrném dvoře. Na začátku minulého týdne začaly práce na rozšíření a prodloužení nájezdu ke sběrným nádobám na bioodpad. Dále bylo nutné na základě revizních zpráv provést opravy také na dětských hřištích. Dětské hřiště na návsi má již opravy za sebou, jednalo se např. o výměnu břevna na zavěšení houpaček, které bylo napadeno hnilobou, nebo o výměnu sedáků u houpadel a kolotoče, doplnění kačírku a v neposlední řadě o obroušení a nové nátěry u houpadel a ostatních herních prvků. Dále se bude pokračovat na dětském hřišti u fotbalového hřiště, kde již také opravy, které mohly být provedeny zaměstnanci obce, proběhly. Bohužel nám tyto práce komplikují vandalové, ať už místní, nebo přespolní. Mládež se baví například tím, že proskakuje plotem u fotbalového hřiště. Napočítáno bylo kolem 130 zničených a vylámaných planěk.