Obsah

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

 

a)      skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 306.198,- Kč;

 

b)      počet osob (poplatníků) 767;

 

c)      rozúčtování nákladů: 306.198,- Kč / 767 osob  = 399,- Kč/osobu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Pavel Ašenbrener

                                                                                                                             starosta obce Otvice