Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 4e)

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 – 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 22. 6. 2020                                                                                            Bod programu: 4e

 

Název bodu: Pozemkové záležitosti – záměr prodeje pozemku

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce     

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: mapový podklad, znalecký posudek

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

a) ruší

usnesení č. XIII/g) a XIII/h) ze dne 27. 4. 2020.

b) schvaluje

záměr prodeje části pozemku par. č. 642/17 v k.ú. Otvice, orná půda o celkové výměře 451 m2 za podmínek:

- min. cena musí činit (bude doplněno),- Kč/m2

- prodej bude uskutečněn pouze vlastníku pozemku par. č. 642/101 za účelem rozšíření zahrady

- nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje

c) ukládá

- starostovi obce zveřejnit záměr prodeje pozemku a podmínky převodu

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Záměr prodeje je projednáván na základě žádosti majitele přilehlých pozemků.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

V návaznosti na usnesení č. XIII/g) a XIII/h) ze dne 27. 4. 2020

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Částka za prodej bude příjmem do rozpočtu obce v daný rok.

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

Vyvěšeno: 18. 6. 2020

Datum sejmutí: 4. 7. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět