Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pořízení změny č. 4 Územního plánu Otvic schválilo Zastupitelstvo obce Otvice na svém zasedání dne 4. 9. 2017 usnesením č. XXV/3a).

Do projednání 4. změny ÚP nelze podávat žádosti jednotlivých navrhovatelů. Ve 4. změně ÚP Otvic bude projednána výhradně změna využití pozemků par. č. 694/2 a 694/3 v k.ú. Otvice, které se nacházejí mimo zastavitelné území obce. Změna je projednávána v souvislosti s plánovanou stavbou technické infrastruktury nadregionálního charakteru.