Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Parkové úpravy v nově opravených ulicích

Jílová ulice před úpravou

V letošním roce obecní úřad provedl konečné úpravy v ulicích, ve kterých jsme loni dokončili rekonstrukce komunikací. Nové sadové úpravy se tak dočkaly ulice Dlouhá, Úzká, Polní, Jílová a Sluneční. Práce na zatravnění, osázení stromů, keřů, vybavení odpadkovými koši a další úpravy stály obecní pokladnu 393.508,- Kč.

Velkou měrou se na akci podílel Ústecký kraj, který poskytl obci dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 250.000,- Kč. Skutečné náklady obce tak nakonec byly pouze necelých 144 tis. Kč. Tímto Ústeckému kraji touto cestou děkujeme.

 logio ÚKAkci "Parkové úpravy okolo komunikací" podpořil Ústecký kraj částkou 250. tis. Kč z Programu obnovy venkova 2014.

Výsledkem celé akce bude zlepšení vzhledu obce a zkvalitnění života v nově opravených ulicích. Následující snímek nám ukazuje změnu v Jílové ulici.

Jílová ulice