Zpravodaj

Zpravodaj

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Přátelské setkání obcí  Bruty a Otvice

            Ve dnech 8. až 10. července uzavřeli zástupci naší obce smlouvu o spolupráci se slovenskou obcí Bruty. Starostové obcí na slavnostním aktu podepsali deklaraci, ve které se obě obce zavazují o rozšíření místní spolupráce samospráv, posílení vztahů v oblasti kulturního života, sportu, cestovního ruchu, zachování tradic a lidového umění.

Slavnostní podpis smlouvy o přátelství

            Setkáním v obci Bruty u příležitosti slavností „Den obce“ se završilo navázání prvních kontaktů. Na počátku spolupráce stála vedoucí folklórního souboru Krušnohor, paní Mgr. Jaroslava Macháčková a dohoda o vystoupení souboru na Brutských slavnostech. Obec Bruty, v čele se starostou obce panem Ing. Alexanderem Hubačem, měla zájem na větším zastoupení a představení českých tradic a tak se snažila najít v Čechách přibližně stejně velkou obec u hranic s Německem, s historicky obdobným vývojem. Nutno dodat, že obec Bruty leží přibližně 15 km od maďarských hranic a ve své historii se také potýkala s problematikou odsunu obyvatel v poválečné historii a s vyrovnáním se následků přesídlení značné části obyvatel obce. V obci žijí převážně obyvatelé maďarské národnosti a slovenštinu bylo slyšet na ulici jen zřídka.

            Všechny tyto skutečnosti vedení obce zaujaly a zastupitelstvo dalo navázání spolupráce na svém červnovém zasedání zelenou. Již první telefonické a e-mailové kontakty ukazovaly, že vedení obou obcí má podobnou filozofii při vedení a směřování samospráv a osobní setkání tuto skutečnost nejen potvrdilo, ale i dalo podnět navázat nejen formální spolupráci, ale i trvalé přátelství.   

            Za obec Otvice cestovala celkem početná delegace v čele se starostou obce, místostarostou, členy zastupitelstva, členy sdružené obce baráčníků a doplněné některými zaměstnanci z údržby. Pestré složení našich zástupců se ukázalo jako velmi vhodné, neboť při setkáních došlo nejen na oficiální ceremonie, při kterých se ne vždy dají vyměnit ty opravdové zkušenosti ze života obyvatel obou obcí, ale také na řadu setkání s místními spolky, s členy zastupitelstva, se zaměstnanci úřadu i s běžnými občany. Zejména navázání kontaktů s místními občany zanechalo ve všech účastnících hlubokou stopu a informace o historii a vývoji v navštíveném regionu, o nedávné minulosti i současném způsobu života místních obyvatel, byly pro nás mnohdy velmi překvapující a inspirativní.

            Až na místě jsme si museli opravit naše zkreslené představy o životě ve slovensko–maďarském příhraničí a zjistili spoustu zajímavých informací o společných historických souvislostech našich obcí, ale také o rozdílném způsobu života a řešení příhraniční problematiky.

            První setkání mezi obcí Otvice a Bruty, které se maďarsky nazývají Bart, proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a všichni účastníci ze strany naší obce se shodli, že budeme velmi rádi, když budeme moci napřesrok přivítat nové přátele u nás v Otvicích. Velké poděkování patří také folklórnímu souboru Krušnohor, který naší obec reprezentovalo velmi skvěle.   

Folklórní soubor z obce Bruty / BartFolklórní soubor KrušnohorVíce fotografií naleznete ve fotogalerii, zároveň budeme také doplňovat krátká videa do videogalerie.

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK