Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 před projednáním

             
Para Pol Uz Text UR 2014 Návrh 2015 Návrh 2015
          položky paragraf suma
PŘÍJMY       (důvodová zpráva) (návrh rozpočtu)
            10 981 000,00
0 1111 0 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 230 000,00 1 321 000,00  
0 1112 0 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. 370 000,00 350 000,00  
0 1113 0 Daň z příjmu fyz. osob z kap. 100 000,00 145 000,00  
0 1121 0 Daň z příjmů práv. osob 1 140 000,00 1 350 000,00  
0 1122 0 Daň z příjmů práv. osob za obc 324 000,00 300 000,00  
0 1211 0 Daň z přidané hodnoty 2 500 000,00 2 660 000,00  
0 1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zem. 10 000,00 5 000,00  
0 1335 0 Poplatky za odnětí pozemků pln 23 000,00 0,00  
0 1340 0 Poplatek za provoz systému odp 300 000,00 270 000,00  
0 1341 0 Poplatek ze psů 37 000,00 38 000,00  
0 1343 0 Poplatek ze užívání veř. prost 15 000,00 15 000,00  
0 1351 0 Odvod z výtěžku provozování lo 30 000,00 20 000,00  
0 1355 0 80% výtěžek z VHP na území obc 120 000,00 150 000,00  
0 1361 0 Správní poplatky 25 000,00 30 000,00  
0 1511 0 Dan z nemovitostí 3 400 000,00 3 400 000,00  
0 4111 ## NI př.transf. ze všeob.pokl.sp 25 000,00 0,00  
0 4112 0 NI př. dot. ze st. r. v rám. s 116 300,00 117 000,00  
0 4116 0 Ost. NI př.dot. ze státního ro 750 000,00 810 000,00  
0 4122 ## NI. př. transf. od krajů park. 250 000,00 0,00  
0 4134 0 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00  
          5 000,00
3111 2321 0 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 5 000,00  
3111 2322 0 MŠ přijaté pojistné náhrady 87 000,00 0,00  
      Zájmová činnost v kultuře KD     35 000,00
3392 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 20 000,00 10 000,00  
3392 2132 0 Příjmy z pronájmu ost. nem. a 50 000,00 25 000,00  
3392 2321 0 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 0,00  
      Záležitosti kultury komise     40 000,00
3399 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 50 000,00 35 000,00  
3399 2321 0 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 5 000,00  
      Sportovní zařízení v maj. Obce     50 000,00
3412 2111   Příjmy z poskytování služeb a   50 000,00  
      Využití volného času dětí     3 000,00
3421 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 0,00 3 000,00  
      Bytové hospodářství     70 000,00
3612 2132 0 Příjmy z pronájmu ost. nem. a 70 000,00 70 000,00  
      Nebytové hospodářství     150 000,00
3613 2132 0 Příjmy z pronájmu NP 210 000,00 150 000,00  
      Veřejné osvětlení     30 000,00
3631 2139 0 Ostatní příjmy z pronájmu maje 40 000,00 30 000,00  
      Pohřebnictví     4 000,00
3632 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 2 000,00 4 000,00  
      Komunální služby a územní rozvoj   1 845 000,00
3639 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 50 000,00 50 000,00  
3639 2119 0 Ostatní příjmy z vlastní činno 10 000,00 0,00  
3639 2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 45 000,00 45 000,00  
3639 3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 995 000,00 1 750 000,00  
      Sběr a odvoz komunálních odpadů   150 000,00
3722 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 110 000,00 150 000,00  
      Využívání a zneškodňování komun. odp.   55 000,00
3725 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 45 000,00 55 000,00  
      Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň   5 000,00
3745 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 0,00 5 000,00  
      Bezpečnost a veřejný pořádek     3 000,00
5311 2212 0 Sankční platby př. od jiných s 5 000,00 3 000,00  
      Činnost místní správy     3 000,00
6171 2111 0 Příjmy z poskytování služeb a 5 000,00 1 000,00  
6171 2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky 25 000,00 0,00  
6171 2329 0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 2 000,00  
      Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací   16 000,00
6310 2141 0 Příjmy z úroků 3 000,00 1 000,00  
6310 2142 0 Příjmy z podílů na zisku a div 10 000,00 15 000,00  
             
      Celkem příjmy   13 445 000,00 13 445 000,00
             
             
             
             
             
VÝDAJE          
             
      Silnice     3 680 000,00
2212 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 20 000,00 20 000,00  
2212 5169 0 Nákup ostatních služeb 90 000,00 50 000,00  
2212 5171 0 Opravy a udržování 150 000,00 50 000,00  
2212 6121 0 Budovy, haly a stavby 621 000,00 3 560 000,00  
      Ostatní záležitosti poz. Komunikací   412 000,00
2219 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 50 000,00 10 000,00  
2219 5169 0 Nákup ostatních služeb 150 000,00 20 000,00  
2219 5171 0 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 20 000,00 32 000,00  
2219 6121 0 Budovy, haly a stavby 200 000,00 350 000,00  
      Odvádění odp. vod     450 000,00
2321 5139 0 Odvádění odp. vod nákup materi 0,00    
2321 5171 0 Opravy a udržování 0,00 20 000,00  
2321 6121 0 Budovy, haly a stavby 513 000,00 430 000,00  
          189 000,00
3111 5137 0 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5 000,00 27 000,00  
3111 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 5 000,00 15 000,00  
3111 5151 0 Studená voda 28 000,00 22 000,00  
3111 5153 0 Plyn 60 000,00 60 000,00  
3111 5154 0 Elektrická energie 40 000,00 30 000,00  
3111 5162 0 Služby telekomunikací a radiok 10 000,00 10 000,00  
3111 5169   Nákup ostatních služeb 20 000,00 15 000,00  
3111 5171   Opravy a udržování 219 000,00 10 000,00  
      Zájmová činnost v kultuře KD     130 000,00
3392 5021 0 Kultura ostatní osobní výdaje 0,00    
3392 5137 0 Drobný hmotný dlouhodobý majet 15 000,00 5 000,00  
3392 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 0,00 5 000,00  
3392 5151 0 Studená voda 3 000,00 5 000,00  
3392 5153 0 Plyn 70 000,00 70 000,00  
3392 5154 0 Elektrická energie 12 000,00 20 000,00  
3392 5169   Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00  
3392 5171   Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 170 000,00 15 000,00  
      Záležitosti kultury komise     202 000,00
3399 5021 0 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 000,00  
3399 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 40 000,00 40 000,00  
3399 5169 0 Nákup ostatních služeb 100 000,00 80 000,00  
3399 5194   Věcné dary 10 000,00 5 000,00  
3399 5229 0 Ost.neinv.transf. nezisk. a po 60 000,00 75 000,00  
      Sportovní zařízení v majetku obce   42 000,00
3412 5137 0 Hřiště TJDrobný hmot. dlouhodo 0,00 10 000,00  
3412 5139 0  Fotbal h. - Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00  
3412 5151 0 Sportovní zařízení Studená vod 15 000,00 7 000,00  
3412 5169 0 Nákup ostatních služeb 25 000,00 0,00  
3412 5171 0 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 15 000,00 5 000,00  
      Ost. těl. činnost      215 000,00
3419 5139 0 Ost. těl. činnost Nákup materi 15 000,00 15 000,00  
3419 5194   Věcné dary 100 000,00 60 000,00  
3419 5222 0 Neinv.transf. občanským sdruže 120 000,00 140 000,00  
      Využití volného času dětí     50 000,00
3421 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 5 000,00 5 000,00  
3421 5169 0 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00  
3421 5171   Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 20 000,00 40 000,00  
      Zájmová činnost     5 000,00
3429 5222 0 Neinv.transf. občanským sdruže 0,00 5 000,00  
      Bytové hospodářství     55 000,00
3612 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 4 000,00 5 000,00  
3612 5151 0 Studená voda 20 000,00 25 000,00  
3612 5154 0 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00  
3612 5169   Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00  
3612 5171 0 Opravy a udržování 190 000,00 10 000,00  
      Nebytové hospodářství     78 000,00
3613 2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky 25 000,00 0,00  
3613 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 5 000,00 3 000,00  
3613 5151 0 Studená voda 30 000,00 5 000,00  
3613 5153 0 Plyn 65 000,00 40 000,00  
3613 5154 0 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00  
3613 5169 0 Nebyt. prostory nákup ostatníc 0,00 0,00  
3613 5171   Opravy a udržování 30 000,00 20 000,00  
3613 6121 0 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00  
      Veřejné osvětlení     360 000,00
3631 5154   Elektrická energie 241 300,00 240 000,00  
3631 5171 0 Opravy a udržování 120 000,00 120 000,00  
      Pohřebnictví     58 000,00
3632 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 0,00    
3632 5151   Studená voda 8 000,00 8 000,00  
3632 6121   Hřbitov Budovy, haly a stavby 0,00 50 000,00  
      Komunální služby a územní rozvoj   1 967 000,00
3639 5011   Platy zaměstnanců v pracovním 960 000,00 880 000,00  
3639 5021   Ostatní osobní výdaje 20 000,00 40 000,00  
3639 5031   Pov. poj. na soc. zab. a př. n 240 000,00 220 000,00  
3639 5032   Pov. poj. na veřejné zdravotní 77 000,00 79 000,00  
3639 5132 0 Ochranné pomůcky 30 000,00 30 000,00  
3639 5137 0 Drobný hmotný dlouhodobý majet 30 000,00 10 000,00  
3639 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 100 000,00 100 000,00  
3639 5151 0 Studená voda 2 000,00 3 000,00  
3639 5154 0 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00  
3639 5156 0 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 60 000,00  
3639 5162 0 Služby telekomunikací a radiok 0,00    
3639 5163 0 Služby peněžních ústavů 90 000,00 90 000,00  
3639 5164 0 Nájemné 23 000,00 25 000,00  
3639 5167 0 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00  
3639 5169 0 Nákup ostatních služeb 20 000,00 90 000,00  
3639 5171 0 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00  
3639 5362 0 Platby daní a poplatků 152 000,00 200 000,00  
3639 5363 0 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00  
3639 6121 0 Budovy, haly a stavby 191 000,00 0,00  
3639 6122   Stroje, přístroje a zařízení 0,00 80 000,00  
3639 6130 0 Pozemky 32 000,00    
      Sběr a odvoz komunálních odpadů   260 000,00
3722 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 100 000,00 80 000,00  
3722 5169   Nákup ostatních služeb 200 000,00 180 000,00  
3722 5171   Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 10 000,00 0,00  
      Využívání a zneškodňování komun.odp.   320 000,00
3725 5011 0 Platy zaměstnanců v pracovním 150 000,00 220 000,00  
3725 5031 0 Pov. poj. na SP a ZP Sběrný dv 38 000,00 55 000,00  
3725 5032 0 Pov. poj. na veřejné zdravotní 13 000,00 20 000,00  
3725 5139 0 SD Nákup materiálu  j.n. 10 000,00 10 000,00  
3725 5169 0 SD nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00  
3725 5171   SD výd.na dodavatel.zajišť.opr 10 000,00 5 000,00  
      Péče o vzhled obcí a veř.z.     255 000,00
3745 5011 0 Platy zaměstnanců v pracovním 260 000,00 0,00  
3745 5031 0 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 65 000,00 0,00  
3745 5032 0 Pov. poj. na veřejné zdravotní 21 000,00 0,00  
3745 5132 0 Ochranné pomůcky 15 000,00 0,00  
3745 5137 0 Drobný hmotný dlouhodobý majet 525 000,00 100 000,00  
3745 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 25 000,00 30 000,00  
3745 5156 0 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 40 000,00  
3745 5167 0 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00  
3745 5169 0 Nákup ostatních služeb 409 000,00 30 000,00  
3745 5171   Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00  
      Soc. pomoc osobám při živel. p.   0,00
4343 5493 0 Účelové NI trans. FO požár 30 000,00 0,00  
      Zastupitelstvo obce     728 000,00
6112 5023 0 Odměny členů zastupitelstva ob 550 000,00 552 000,00  
6112 5031 0 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 145 000,00 110 000,00  
6112 5032 0 Pov. poj. na veřejné zdravotní 53 000,00 50 000,00  
6112 5173 0 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3 000,00 5 000,00  
6112 5175 0 Pohoštění 5 000,00 6 000,00  
6112 5176   Účastnické poplatky na konfere 2 000,00 5 000,00  
6112 5194   ZO Věcné dary 0,00    
      Volby do EP     0,00
6117 5021 ## Ostatní osobní výdaje volby EP 14 500,00 0,00  
6117 5139 ## Nákup materiálu  j.n. 500,00 0,00  
6117 5169   Volby EP Nákup ostatních služe 8 000,00 0,00  
6117 5175   Výdaje na poř. věcí a služeb - 1 000,00 0,00  
      Činnost místní správy     1 551 000,00
6171 5011 0 Platy zaměstnanců v pracovním 530 000,00 617 000,00  
6171 5021 0 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00  
6171 5031 0 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 133 000,00 154 000,00  
6171 5032 0 Pov. poj. na veřejné zdravotní 43 000,00 56 000,00  
6171 5038 0 Ostatní pov. poj. hrazené zamě 10 000,00 10 000,00  
6171 5133 0 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00  
6171 5136 0 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00  
6171 5137 0 Drobný hmotný dlouhodobý majet 30 000,00 80 000,00  
6171 5139 0 Nákup materiálu  j.n. 40 000,00 30 000,00  
6171 5151 0 Studená voda 5 000,00 12 000,00  
6171 5153 0 Plyn 60 000,00 90 000,00  
6171 5154 0 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00  
6171 5156 0 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00  
6171 5161 0 Služby pošt 12 000,00 10 000,00  
6171 5162 0 Služby telekomunikací a radiok 30 000,00 30 000,00  
6171 5163 0 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00  
6171 5166 0 Konzultační, poradenské a práv 5 000,00 20 000,00  
6171 5167 0 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00  
6171 5169 0 Nákup ostatních služeb 220 000,00 220 000,00  
6171 5171 0 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00  
6171 5172 0 Programové vybavení 0,00 30 000,00  
6171 5173 0 Cestovné (tuzemské i zahraničn 2 000,00 5 000,00  
6171 5321   Veřejnopráv.sml. Přestupky      
6171 5362   Platby daní a poplatků 20 000,00 20 000,00  
      Příjmy a výdaje z úvěr. Fin. Operací   138 000,00
6310 5141 0 Úroky vlastní 180 000,00 108 000,00  
6310 5163   Služby peněžních ústavů 50 000,00 30 000,00  
      Ostatní fin. Operace     300 000,00
6399 5362   Platby daní a poplatků 350 000,00 300 000,00  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      Financování     2 000 000,00
0 8113   Krátkodobé přijaté půjč.p. 0,00    
0 8114 0 Uhrazené splátky kr. přij. půj 0,00    
0 8115 0 Změna stavu kr. prostřed.na úč -599 000,00    
0 8124   Uhrazené splátky dl. přij. půj -1 500 000,00 2 000 000,00  
             
             
          13 445 000,00 13 445 000,00
             

Vyvěšeno: 26. 11. 2014

Datum sejmutí: 31. 12. 2014

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět