Navigace

Obsah

 

 

 

 

Smírčí kříž, neboli kámen neštěstí

 

Nově si můžete v obci Otvice všimnout zrenovovaného kříže, který se nachází na konci cyklostezky v ulici Jirkovská. Toto místo bude ještě doplněno tabulkou s překladem textu, který je na kříži vytesán.

Původní poloha kříže „1006 Otvice“ nám bohužel není přesně známa. Co ale víme, že se nacházel na katastrálním území obce Otvice. Podle historických pramenů byl umístěn západně od Otvic, v blízkosti Ovčína. Další zmínkou je umístění severně od Chomutova asi v polovině vzdálenosti k Jiříkovu ve východní části vojenského cvičiště přibližně 250 - 300 metrů vpravo od trati Otvice-Jirkov-Chomutov v místech strážního domku. Dnes už by pravděpodobně stál na katastrálním území města Chomutova a možná právě proto byl umístěn do skladu Zooparku. Díky našemu zastupiteli, panu A. Benešovi se podařilo kříž získat a převézt ze Zooparku zpět do obce. Následně jsme oslovili pana MgA Š. Bílka, který nám pomohl křížek odborně zrenovovat a umístit na nově vybrané místo, kde si jej může každý prohlédnout. V tomto místě dnes vede cyklostezka, v minulosti zde ale byla železniční trať a strážní domek.

k

 

 

 

NÁZOROVÝ PRŮZKUM: „Jak funguje a komunikuje Dobrovolný svazek obcí (DSO) Chomutovsko“

 

Naše obec je aktivním členem dobrovolného svazku obcí, jehož posláním je systematický a efektivní rozvoj území, ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a spolupráce v oblastech, které jsou pro rozvoj obcí klíčové.

 

Krátký, strukturovaný dotazník, o jehož vyplnění bychom Vás rádi požádali, je možné vyplnit elektronicky na tomto odkazu: https://www.survio.com/survey/d/dsochomutovsko

 

Dotazník je zcela anonymní a vyplnit ho můžete až do 24. 10. 2021.

 

Pomůžete nám tak zlepšit fungování DSO, zejména v oblasti komunikace a vztahu k Vám, obyvatelům naší obce.

 

DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS A OCHOTU DOTAZNÍK VYPLNIT!

 

 

 

Zahájení rekonstrukce ulice U kolejí

 

Dlouho očekávaná rekonstrukce ulice U kolejí je tady! V současné době probíhá vytyčování sítí a v pondělí 27. září 2021 proběhne frézování vozovky. Součástí stavebních prací bude celková výměna vrchních vrstev komunikace, úprava šířky vozovky a úprava zpevněných ploch. Doba výstavby je plánována na dobu 4 měsíců. Snaha stavbařů bude tento termín zkrátit na 2 měsíce, tedy do konce listopadu.

Přesto, že by komunikace měla být částečně průjezdná, žádáme obyvatele přilehlých ulic o trpělivost a využívání objízdných tras pro cestu ke svým rodinným domům.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

Chodník a parkovací plochy ul. Školní

 

V září 2021 proběhne další z plánovaných investičních akcí. V rámci tohoto projektu budou vybudovány odstavné a parkovací plochy v ulici Školní, které budou sloužit pro potřebu návštěvníků obecního úřadu, bytového domu a plánovaných provozoven, které by se měly v budoucnu přesunout do budovy čp. 34. U budovy obecního úřadu bude provedena úprava klínovité zpevněné plochy v délce cca 30 m. Před budovou čp. 34 vzniknou nově celkem tři parkovací místa. Dalších osm parkovacích míst pak bude vybudováno před vodní nádrží.

 

situace

 

 

 

 

Rezervace na multifunkční hřiště

 

Rezervace budou nově probíhat pouze online přes webové stránky obce Otvice. Klíče si je možné zapůjčit na obecním úřadě, nebo po domluvě se zaměstnanci. Cena za půjčení je 30,- Kč / hod., nebo 300,- Kč / rok.

Upozorňujeme, že rezervace a půjčování klíčů je primárně určeno pro místní občany.

 

Návod na rezervaci: samosprava/fotogalerie/rok-2021/rezervace-na-multifunkcni-hriste/