Navigace

Obsah

odtsávka

 

 

 

 

Rezervace na multifunkční hřiště

 

Rezervace budou nově probíhat pouze online přes webové stránky obce Otvice. Klíče si je možné zapůjčit na obecním úřadě, nebo po domluvě se zaměstnanci. Cena za půjčení je 30,- Kč / hod., nebo 300,- Kč / rok.

Upozorňujeme, že rezervace a půjčování klíčů je primárně určeno pro místní občany.

 

Návod na rezervaci: samosprava/fotogalerie/rok-2021/rezervace-na-multifunkcni-hriste/

 

 

 

 

 

Rekonstrukce ulice Obchodní zóna

 

V únoru 2019 podala obec Otvice žádost o dotaci na rekonstrukci ulice Obchodní zóna, která bohužel nebyla úspěšná. Tato rekonstrukce ale proběhla i bez obdržení dotačních prostředků a byla plně hrazena z obecního rozpočtu. V červnu 2020 obdržela obec zprávu o zaevidování žádosti, tedy o dodatečném obdržení dotace na podaný projekt. V listopadu 2020 bylo vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výší 2 948 026,- Kč, tedy 70 % uznatelných nákladů. Celkové náklady za rekonstrukci byly 4 211 465,80,- Kč. Jednalo se o výměnu vrchních vrstev komunikace, úpravu šířky komunikace a úpravu křižovatky u autosalonu KŠV. Na základě tohoto Rozhodnutí požádala obec o platbu, kterou obdržela v dubnu 2021. Projekt „Rekonstrukce ulice Obchodní zóna“ byl tedy realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mmr

 

 

 

 

 

Dovolujeme si vám představit náš nový obecní znak a vlajku

 

znak

 

Dne 6. ledna 2021 bylo oficiálně rozhodnuto o udělení znaku „V modrém štítě pod zlatou korunou vyrůstající stříbrná přirozená lilie se třemi květy na zlatém stonku se dvěma listy“ a vlajky „Modrý list. Pod žlutou korunou vyrůstá z dolního okraje listu bílá přirozená lilie se třemi květy na žlutém stonku se dvěma listy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“ obci Otvice.

Znak a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených heraldických a vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují. Archivní průzkum potvrdil užívání historické pečeti obce Otvice (Udwitz). Doklady o existenci obecní pečeti představují otisky pečetního typáře do červeného vosku v Eichlerově topografické sbírce z let 1828-1832 v archivních fondech Archivu Národního muzea v Praze. Pečeť měla vertikálně oválný tvar a její pole obsahovalo korunou převýšený oválný barokní ozdobný štít s figurou tří přirozených lilií na jednom stonku s listy.

Varianta č. 4, která byla vybrána a odsouhlasena Zastupitelstvem obce Otvice, doplňuje k trojici lilií také korunu, na níž lze pohlížet jako na atribut sv. Barbory, které je zasvěcen otvický novogotický kostel z roku 1902 (na místě staršího barokního kostela z roku 1655), přičemž odkaz na sv. Barboru, coby patronku horníků, je zde přítomen rovněž jako symbol hornické minulosti obce a její polohy.

Všechny fáze realizace návrhu a přípravy pro schválení znaku a vlajky obce od prvního kontaktu přes přípravu podkladů pro jednání a rozhodnutí ZO a zajištění schvalovací procedury v parlamentu až po vyhotovení vektorových kreseb parlamentem schválených symbolů obce zajistil pan Mgr. Jan Tejkal.

 

vlajka