Navigace

Obsah

Provozní řád dětských hřišť v Otvicích

 

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky dětského hřiště.

 

Provozovatelem a správcem dětského hřiště je Obec Otvice, Školní 95, 431 11 Otvice.

 

PROVOZNÍ DOBA:

duben – říjen 8:00 – 22:00 hod.

listopad – březen 8:00 – 18:00 hod.

 

UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ:

Používání hřiště je určeno pro věkovou hranici od 3 let bez určení honí hranice věku, používání dětských herních prvků, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let.

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.

Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je VSTUP ZAKÁZÁN.

Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

Úmyslné poškozování, ničení a znečišťování dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu provozovateli.

V případě, že hřiště je využíváno dětmi MŠ Otvice, rozhodne o pobytu jiných v prostorách hřiště učitelka MŠ.

 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

 

NÁVŠTĚVNÍKŮM JE ZAKÁZÁNO:

 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

 

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

 

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecním úřadu v Otvicích, nebo na tel. 474 684 628

 

Kliknutím na tlačítko "REZERVACE" souhlasím s provozním řádem.

REZERVACE