Navigace

Obsah

Místní poplatek za odpad

           

Na konci roku 2021 byla vydána nová Obecně závazná vyhláška obce Otvice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Od 1. 1. 2022 platí poplatek za svoz odpadů 500,- Kč / osobu / rok

 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek lze zaplatit hotově na OÚ nebo poukázat na bankovní účet obce.

Číslo účtu: 940 028 329/ 0800, variabilní symbol: číslo popisné