Navigace

Obsah

Zásady sběrného dvora

 

Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů

 

Nebezpečný odpad musí být oddělený od ostatních odpadů

 

Stavební suť není odpadem z domácností

 

Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti

 

Do kontejneru patří nadměrný odpad

 

Ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci

 

Na sběrný dvůr je přijímáno pouze přiměřené množství odpadů

 

Dodržujte provozní dobu sběrného dvora

 

Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora