Navigace

Obsah

Z ustanovení § 135 občanského zákonu vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník věci znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nálezy se na Obecním úřadě v Otvicích přebírají na podatelně. Po převzetí se zaevidují do Knihy ztrát a nálezů.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vyzván pracovníkem úřadu, aby uvedl přibližnou dobu a místo ztráty věci a přesný popis, popř. aby prokázal, že mu věc náleží.

Nepřihlásí-li se o věc vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této, tzn. do vlastnictví obce Otvice.

 

 

Pořadové číslo Datum odevzdání Místo nálezu Nalezená věc
1/2023 4.10.2023 Obchodní zóna Otvice, okolí Kasina Jízdní horské kolo zn. ROCK MACHINE