Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
na území obce Otvice
=================================================

Zastupitelstvo obce Otvice se na svém zasedání dne 28.dubna 2008, usnesením č. 5, usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1 
Pozemky

U pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona, tj u stavebních pozemků, se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona, ve výši 1,4

čl. 2 
Stavby

U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. d bod 3. zákona – tj u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost, sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost, se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba zvýšená podle § 11 odst.2 zákona, ve výši 1,5

čl. 3
Místní koeficient
Podle § 12 zákona se na území obce stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 3.

čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Otvice č. 3/2003, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti v obci Otvice.

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2009.

 


Adamcová Jindřiška                                            Ašenbrener Pavel
místostarostka obce                                           starosta obce