Obsah

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

 

  1. skutečné náklady roku 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 484.075 Kč;

 

  1. počet osob (poplatníků) 781;

 

rozúčtování nákladů: 484.075 Kč / 781 osob = 620 Kč/osoba.