Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 3

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

Dne: 14. 2. 2022                                                                                                                                                                                         Bod programu: 3

 

Název bodu: Rozpočtové opatření č. 1

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce, Kamila Pěnkavová, účetní obce     

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2022 s celkovým zvýšením výdajů rozpočtu ve výši 1 795 tis. Kč (v usnesení bude doplněna tabulka navržených a schválených změn). Rozpočet po změnách je přijat jako schodkový s tím, že schodek je kryt zůstatkem stavu běžného účtu ke konci roku 2021. Částka ve výši 1.200 tis. Kč bude použita na splátku dlouhodobého úvěru

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

V materiálech pro jednání ZO je důvodová zpráva s podrobným rozpisem změn rozpočtu. Příjmová stránka zůstává beze změny. Na výdajové stránce se jedná o převedení finančních prostředků, které byly schválené v rozpočtu na rok 2021. Konkrétně se jedná o nedokončené investiční akce – rekonstrukci komunikace U kolejí, demolici šaten na fotbalovém hřišti a výrobu zábradlí. Další informace budou předloženy na zasedání.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

Rozpočtové opatření navazuje na schválený ro

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 14. 2. 2022                                                                                            Bod programu: 3

 

Název bodu: Rozpočtové opatření č. 1

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce, Kamila Pěnkavová, účetní obce     

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2022 s celkovým zvýšením výdajů rozpočtu ve výši 1 795 tis. Kč (v usnesení bude doplněna tabulka navržených a schválených změn). Rozpočet po změnách je přijat jako schodkový s tím, že schodek je kryt zůstatkem stavu běžného účtu ke konci roku 2021. Částka ve výši 1.200 tis. Kč bude použita na splátku dlouhodobého úvěru

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

V materiálech pro jednání ZO je důvodová zpráva s podrobným rozpisem změn rozpočtu. Příjmová stránka zůstává beze změny. Na výdajové stránce se jedná o převedení finančních prostředků, které byly schválené v rozpočtu na rok 2021. Konkrétně se jedná o nedokončené investiční akce – rekonstrukci komunikace U kolejí, demolici šaten na fotbalovém hřišti a výrobu zábradlí. Další informace budou předloženy na zasedání.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

Rozpočtové opatření navazuje na schválený rozpočet pro rok 2022.

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Navržené opatření upravuje rozpočet obce dle aktuální situace.

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

nenavrhuje se

zpočet pro rok 2022.

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Navržené opatření upravuje rozpočet obce dle aktuální situace.

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

nenavrhuje se

Vyvěšeno: 10. 2. 2022

Datum sejmutí: 26. 2. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět