Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 5

22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

Dne: 14. 6. 2021                                                                                                                                                                                            Bod programu: 5

 

Název bodu: Výběr dodavatele na stavební práce – „Chodník a parkovací plochy ul. Školní, Otvice“

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: Kompletní předložené nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a budou k dispozici na zasedání

 

Přílohy: Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Seznam doručených a přijatých nabídek, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

  1. bere na vědomí

zprávu o průběhu zadávacího řízení a předložené informace členů výběrové komise

  1. schvaluje

jako nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodník a parkovací plochy ul. Školní, Otvice“ předloženou uchazečem ………………… IČ: ……………………, ve výši ……………………,- Kč bez DPH

  1. pověřuje

starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Důvodovou zprávu k projednávanému bodu tvoří přílohy - Seznam doručených a přijatých nabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Projednávaná zakázka je zahrnuta do rozpočtu pro rok 2021

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

nenavrhuje se

Vyvěšeno: 9. 6. 2021

Datum sejmutí: 25. 6. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět