Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 5

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

Dne: 14. 2. 2022                                                                                                                                                                                         Bod programu: 5

 

Název bodu: Dodatek č. 1 – EKOSTAVBY Louny s.r.o.

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce   

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Otvice a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o. na investiční akci „Oprava povrchu a rekonstrukce komunikace v ul. U kolejí - Otvice“

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Dodatek se uzavírá z důvodu navýšení celkové částky. K navýšení ceny za dílo dochází na základě požadavku objednatele souvisejícího se změnou způsobu odvodnění celé komunikace. Konkrétně v použití jiného druhu materiálu pro odvod dešťové vody ze sjezdů k jednotlivým rodinným domům, dále pak v zatrubnění části odvodňovacího příkopu a v doplnění betonových odvodňovacích žlabů do zbývající části příkopu.

Po odfrézování vrchní asfaltové vrstvy komunikace bylo zjištěno rozsáhlejší poškození spodních vrstev komunikace téměř v celé její ploše. Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství použitého materiálu pro vyrovnání povrchu podkladů.  

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

v návaznosti na usnesení č. XXII/4 ze dne 14. 6. 2021

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

vliv na rozpočet v roce 2022

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

Vyvěšeno: 10. 2. 2022

Datum sejmutí: 26. 2. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět