Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 5a)

23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 6. 9. 2021                                                          Bod programu: 5a

 

Název bodu: Pozemkové záležitosti - věcné břemeno - Vodovodní řad a splašková tlaková kanalizace

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: žádost, mapový podklad, vyjádření

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

revokuje

usnesení č. XXI/5b) ze dne 3. 5. 2021, jehož text zní:

 

Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 618/2, 517/1 a 501/1 v k.ú. Otvice, jehož obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch investora stavby pana …………… (bude doplněno)

  1. schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem …………… (bude doplněno), za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

  1.  pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek. 

na nové znění:

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 72/52, 72/58, 501/1 a 618/2  v k.ú. Otvice, jehož obsahem je zřízení, provozování a údržba nového vodovodního řadu a splaškové tlakové kanalizace, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469. Investorem stavby je žadatel, pan…………… (bude doplněno)

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem …………… (bude doplněno) a Smlouvy o zřízení věcného břemene, mezi obcí Otvice jako stranou povinnou, společností SVS a.s. jako stranou oprávněnou a soukromým investorem stavby panem …………… (bude doplněno), za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardních smluv za schválených podmínek.

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana …………… (bude doplněno). Jedná se o zřízení inženýrských sítí, které budou sloužit k budoucímu připojení nových RD.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Příjem z náhrady věcného břemene bude příjmem rozpočtu v daném roce uskutečnění stavby.

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

 

Vyvěšeno: 1. 9. 2021

Datum sejmutí: 17. 9. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět