Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 6a)

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

Dne: 14. 2. 2022                                                                                                                                                                                       Bod programu: 6a

 

Název bodu: Pozemkové záležitosti – věcné břemeno – Vodovodní a kanalizační přípojka k RD

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: mapový podklad

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku par. č. 66/1 v k.ú. Otvice, jehož obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku par. č. 72/23

  1. schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem …………… (bude doplněno), za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

  1.  pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek.

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana …………… (bude doplněno). Jedná se o připojení rodinného domu v ulici U kolejí.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

v návaznosti na usnesení č. X/3d) ze dne 12. 10. 2015

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Příjem z náhrady věcného břemene bude příjmem rozpočtu v daném roce uskutečnění stavby.

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

 

Vyvěšeno: 10. 2. 2022

Datum sejmutí: 26. 2. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět