Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 7a)

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 15. 11. 2021                                                                                                                                                                                   Bod programu: 7a

 

Název bodu: Pozemkové záležitosti – věcné břemeno – Vodovodní a kanalizační přípojka k RD

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: mapový podklad

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

revokuje

usnesení č. XIII/7e) ze dne 27. 4. 2020, jehož text zní:

 

Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku par. č. 802/3 a 235/1 v k.ú. Otvice, jehož obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch investora stavby paní …………… (bude doplněno)

  1. schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby paní …………… (bude doplněno), za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

  1.  pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek. 

 

na nové znění:

 

Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku par. č. 235/1 v k.ú. Otvice, jehož obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku par. č. 285

  1. schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby paní …………… (bude doplněno), za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

  1.  pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek.

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 10. 11. 2021

Datum sejmutí: 26. 11. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět