Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 7c)

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 15. 11. 2021                                                                                                                                                                                  Bod programu: 7c

 

Název bodu: Pozemkové záležitosti - věcné břemeno - NET4GAS, s.r.o.

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 700/10, 72/9, 729/2, 72/55 v k.ú. Otvice, jehož obsahem je právo zřídit, provozovat a udržovat vedení vysokotlakého plynovodu nad 40 bar, ve prospěch investora stavby společnosti NET4GAS, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH;

  1. schvaluje

text Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Otvice jako stranou povinnou a společností NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ: 27260364 jako stranou oprávněnou;

  1.  pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy za schválených podmínek. 

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti společnosti NET4GAS. V květnu 2018 byla zastupitelstvem schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, kde bylo uvedeno zřízení věcného břemene k pozemkům par. č. 72/57, 729/2, 72/9, 72/55, 74, 700/10 a 703/1 v k.ú. Otvice. V rámci revize katastru došlo ke sloučení některých z výše uvedených pozemků a pozemek par. č. 72/57 je nyní ve vlastnictví Ústeckého kraje. Z toho důvodu dochází ke snížení celkové částky za věcné břemeno oproti původní smlouvě.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Příjem z náhrady věcného břemene bude příjmem rozpočtu v daném roce uskutečnění stavby.

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

 

Vyvěšeno: 10. 11. 2021

Datum sejmutí: 26. 11. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět