Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 8a)

22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

Dne: 14. 6. 2021                                                                                                                                                                                        Bod programu: 8a

 

Název bodu: Pozemkové záležitosti – Prodej pozemku SŽ

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: Oznámení záměru prodeje pozemků z vlastnictví obce, Nabídka, Znalecký posudek, Kupní smlouva

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

odkup části pozemku par. č. 677 o výměře 19 m2 za kupní cenu v celkové výši 24.225,- Kč

  1. schvaluje

text kupní smlouvy mezi obcí Otvice a Správou železnic, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

  1. pověřuje

starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Jedná se o prodej části pozemku o výměře 19 m2 v rámci plánované stavby Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov. V rámci této stavby dojde k rekonstrukci železničního svršku, železničního spodku, trakčního vedení, železničních přejezdů a mostních objektů, úpravě nástupišť a přístupových komunikací. Dále dojde k modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a k rekonstrukci budov zastávek Chomutov – město a Jirkov zastávka.  

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

V návaznosti na usnesení č. XV/6c) ze dne 31. 8. 2020

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Příjem z prodeje pozemku bude příjmem rozpočtu v daném roce uskutečnění prodeje.

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

 

Vyvěšeno: 9. 6. 2021

Datum sejmutí: 25. 6. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět