Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Jízdní řád odpadů a sběrný dvůr

 

Oblast nakládání s odpady v obci řeší Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nakládání s odpady, ve které je jednoznačně určeno jaký odpad se ukládá ve sběrném dvoře a kdo má oprávnění, či povinnost, na sběrný dvůr tříděný odpad odložit. Obsluha sběrného dvora pak pouze dohlíží na to, zda občan má odkládaný odpad vytříděn podle zákona o odpadech, zda ho ukládá na správné místo, případně zváží tříděný odpad, na který se vztahují odměny vyplácené občanům, a nakonec veškerý příjem odpadů zaeviduje. Obsluha sběrného dvora nemá za povinnost odpad sama ukládat, či pomáhat v této práci občanům, kteří svůj odpad na sběrný dvůr přivezli. Obsluha má povinnost odmítnout převzetí nesprávně vytříděných odpadů, znečištěných odpadů, nebo odpadů, které zjevně nejsou odpadem z domácnosti, tedy např. odpadů z podnikatelské činnosti. Výjimku tvoří pouze případ, kdy osoba podnikající má s obcí smlouvu o zapojení do systému nakládání s odpady a za likvidaci těchto odpadů řádně platí veškeré náklady stanovené obcí.

 

Svozové dny

Svozový den je každý první pracovní den v týdnu (zpravidla pondělí)

Sváží se:

 • tříděný plastový odpad ve žlutých pytlích
 • tříděný papírový odpad v modrých pytlích
 • bio odpad v hnědých plastových nádobách v době od 1. dubna do 31. října
 • zbytkový směsný komunální odpad v černých pytlích (odpad z domácností po vytřídění ostatních složek odpadů)

Do černých pytlů nepatří odpad ze zeleně, suť a tříděné odpady!!!

Pytle s uvedenými odpady a pytle s vyšší váhou než 15 kg nebudou odvezeny!

 

Objemný odpad

Sváží se každou první sobotu, která není státním svátkem, v měsících duben, květen, červen, září, říjen, listopad, v době od 08:00 hod. do 10:00 hod.

 

Sběrný dvůr odpadů

Na sběrný dvůr se odevzdávají všechny druhy tříděných odpadů, bioodpady, objemné odpady, suť v množství do stanoveného objemu a nebezpečné odpady z domácností - vlastní přeprava.

 

Otevírací doba sběrného dvora:

Pondělí a Středa                    14:00 hod. – 16:00 hod.

Sobota                                     9:00 hod. – 11:00 hod.

 

Odpad ze zeleně

Odpad ze zeleně, včetně vánočních stromků, je možné odkládat po celý rok do příslušných kontejnerů na sběrném dvoře.

Od nemovitostí se odváží drobný bio odpad uložený v hnědých bio nádobách v době od 1. dubna do 31. října.

 

Ceník služeb a odměn v oblasti odpadů

1) Ceník služeb

Cena za uložení suti na sběrný dvůr                              1,- Kč / kg

(max. množství 1 m3 ročně na nemovitost)

 

Černé pytle na zbytkový odpad (balení po 20 ks)     100,- Kč / balení

 

Barevné pytle na tříděný odpad (balení po 25 ks)      50,- Kč / balení

 

2) Ceník odměn

Odměny za třídění odpadů se proplácí jedenkrát ročně za odevzdání tříděných odpadů na sběrný dvůr

 • papír, železo                                                  1,- Kč/kg
 • plast, nápojový karton                                5,- Kč/kg
 • sklo                                                                 0,50 Kč/kg
 • kompletní elektropřístroj a lednice         20,- Kč/ks

 

3) Maximální možné odměny za jeden kalendářní rok

 • papír:   100,- Kč na poplatníka, 250,- Kč na nemovitost
 • sklo:     100,- Kč na poplatníka, 250,- Kč na nemovitost
 • plasty:  150,- Kč na poplatníka, 400,- Kč na nemovitost
 • železo, kovy:  bez omezení
 • elektropřístroje: 100,- Kč na nemovitost