Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zásady sběrného dvora

 

Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů

 • protože zbytkový odpad po vytřídění se ukládá do černých pytlů a odváží se přímo od domů každé pondělí
 • manipulace s nevytříděnými odpady je velmi těžká práce, nutné třídit již v domácnostech
 • není v silách obsluhy dvora dodatečně třídit odpady
 • tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu je dle zákona považován za nevytříděný odpad a na skládce se za něj platí až 10 x více
 • třídění je povinností občana ze zákona o odpadech
 • vytříděný odpad lze též ukládat do žlutých, či modrých pytlů a odložit jej ve sběrný den před dům

 

Nebezpečný odpad musí být oddělený od ostatních odpadů

 • důvodem je, že likvidace nebezpečného odpadu probíhá jiným způsobem než likvidace ostatního odpadu
 • zbytky ostatního odpadu znečištěné nebezpečnými látkami jsou též považovány za nebezpečný odpad
 • nevíte-li, o jaký odpad se jedná, považujte jej za nebezpečný

 

Stavební suť není odpadem z domácností

 • na stavební suť se poplatek za odpady nevztahuje, proto všechny služby za likvidaci odpadu ze staveb hradí původce stavebního odpadu
 • obec provozuje likvidaci stavebního odpadu jako placenou službu
 • každý si může likvidaci stavebního odpadu zajistit sám a na vlastní náklady
 • stavební suť nepatří do silnic a na zasypávání děr, majitel stavby může být kdykoliv vyzván k předložení dokladů o likvidaci stavebního odpadu.

 

Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti

 • nevozte na sběrný dvůr vytříděné odpady od jiných osob, porušujete zákon a zatěžujete systém nakládání s odpady v obci
 • nošením cizích vytříděných odpadů obci neušetříte, šetříme vytříděním vlastních odpadů, kdy snížíme množství odpadů, který se odváží na skládku a tím se méně platí
 • náklady na odvoz tříděných odpadů převyšují odměny za vytřídění odpadů, proto dovozem tříděných odpadů odjinud vytahujete peníze z naší společné kapsy
 • podnikatelé s trvalým pobytem v obci likvidují odpad ze své činnosti samostatně, nemůžou odpad z podnikání odvážet na sběrný dvůr
 • všechny odpady se evidují, nadměrné množství jednotlivých druhů odpadů musí občan zdůvodnit

 

Do kontejneru patří nadměrný odpad

 • pro odvoz nadměrného odpadu slouží též sběrné soboty
 • odložení většího množství nadměrného odpadu si vždy dohodněte s obsluhou sběrného dvora
 • do kontejneru na objemný odpad nepatří plasty, papír, kovové odpady ani suť

 

Ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci

 • porušuje tím zákon občan i obec, zaměstnanec na sběrném dvoře může být za poskytnutí věcí postihován; obec může být za porušení zákona též pokutována
 • dle zákona je odpad odevzdáním od občana ve vlastnictví obce a obec smí předat odpad pouze osobě oprávněné s nakládáním s odpady (firmě s oprávněním)
 • obec musí veškerý odpad evidovat, chybí-li evidované odpady, jsme sankcionováni
 • chcete-li věc, kterou odevzdáváte na sběrný dvůr poskytnout pro další využití, oznamte to obsluze dvora. Věc nebude uložena na sběrný dvůr, ale na místo určené pro další využití.

 

Na sběrný dvůr je přijímáno pouze přiměřené množství odpadů

 • z provozních důvodů sběrného dvora lze přijmout pouze přiměřené množství tříděných odpadů
 • přiměřeným množstvím odpadu je 100 kg, případně 1 m3
 • velké množství překládaného odpadu na dvoře zabírá manipulační prostor a ztěžuje práci obsluze dvora i občanům
 • přesahuje-li váš odpad přiměřené množství, které potřebujete odevzdat (byť v jednom ukazateli), domluvte si odvoz odpadu přímo od domu na obecním úřadě

 

Dodržujte provozní dobu sběrného dvora

 • sběrný dvůr je otevřen 3x týdně, což považujeme za dostatečné, pro vaše pohodlí máme otevřeno i každou sobotu, dovozem odpadu mimo provozní dobu narušujete jinou práci, kterou je potřeba též udělat včas
 • odložením odpadu před sběrný dvůr mimo pracovní dobu sběrného dvora porušujete vyhlášku a ztěžujete zaměstnancům práci

 

Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora

 • dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného dvora, provoz je určen obecně závaznou vyhláškou obce
 • o pravidlech na sběrném dvoře nediskutujte s obsluhou, jedná se o zaměstnance, který si plní své povinnosti
 • při příchodu na sběrný dvůr jste povinni nahlásit své jméno a bydliště, v případě výzvy obsluhy sběrného dvora se prokažte občanským průkazem
 • odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě, aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech
 • před uložením odpadu je obsluha povinna zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu
 • v případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může obsluha příjem odpadu odmítnout
 • udržujte na sběrném dvoře pořádek
 • v případě připomínek se obraťte na obecní úřad, v případě, že váš návrh nebude odporovat zákonu o odpadech a přispěje ke zlepšení nakládání s odpady, bude v systému využit
 • mějte na paměti, že porušení vyhlášky o nakládání s odpady může být postihováno a že veškeré náklady za likvidaci odpadu platíme společnou a nerozdílnou cenu v poplatku za odpad