Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Seznam pořadí odprodeje palivového dříví

K 26. lednu  2015 zbývá odhadem vykácet cca 5 ks stromů s obvodem kmene 80 cm, 20 ks s obvodem kmene 50 – 70 cm a 10 ks s obvodem kmene do 40 cm, dále dojde k vyčištění padlých stromů okolo budoucí cyklostezky, kde se nachází cca do 10 ks padlých stromů o obvodu do 60 cm.

Tzn., že max. bude vyřezáno a nabídnuto k odprodeji ještě:

 

12,5 m3 velkého dříví

22,6 m3 malého dříví

5,0 m3 drobných větví

a

14,10 m3 padlého (i shnilého) dříví.

 

Z těchto důvodů je na základě velkého zájmu o odprodej stanoveno pořadí zájemců, dle jejich časového přihlášení s úpravou postupu jejich zásobení. Zároveň se obracíme na žadatele, kteří nejsou sociálně potřební, aby od své objednávky ustoupili a pomohli tak spoluobčanům s nízkým příjmem, nebo nezaměstnaným.

 

Stanovené pořadí:

 1. pan M. Holič

 2. paní H. Lacinová

 3. paní E. Kučerová

 4. paní L. Dyrová (pouze 2 m3)

 5. pan Strnad

 6. pan Z. Gorol (pouze 2 m3)

 7. paní Matulová

 8. pan Havlík

 9. paní Mašková

 10. pan Tesař

 11. pan Pokorný

Doplněno 10. 2. 2015:

 1. paní Bryndová a paní Bartáková (odřezky z větví)

Stav k 10. 2. 2015:  Přeškrtnutá jména = vyřízené objednávky, další  objednávky budou vypořádávány dle pořadí.

Další objednávky budou možné až po vyčerpání stanoveného seznamu a v případě zůstatku vytěženého dřeva.

Pozn.: Cena za odprodej = 100,- Kč/ m3, cena za nakládku a odvoz = 100,- Kč/ m3

 

V Otvicích dne 26. ledna 2015

 

                                                                                              Pavel Ašenbrener

                                                                                              starosta obce

 

Jízdní řád odpadů – Otvice

 

Otevírací  doba  sběrného  dvora

Tříděné a nebezpečné odpady lze odevzdávat v době:

Pondělí              14:00 hod. – 16:00 hod.

Středa                14:00 hod. – 16:00 hod.

Sobota              09:00 hod. – 11:00 hod.

Poplatek za svoz odpadů v roce  2015  činí  400,- Kč / osoba / rok

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze zaplatit hotově na OÚ nebo poukázat na bankovní účet obce:

                                               č. účtu: 940 028 329/ 0800

VS: číslo popisné

 

Svozový den pro zbytkový odpad a biologicky rozložitelný odpad je každý první pracovní den v týdnu, tj. zpravidla pondělí.

-  směsný komunální odpad v černých pytlích ( zpravidla v pondělí) – odvoz odpadů od nemovitostí

- biologicky rozložitelný odpad z domácností

- biologicky rozložitelný odpad ze zahrad

Svozový den pro tříděný odpad je každý druhý pracovní den v týdnu, tj. zpravidla úterý.

-  tříděný odpad v červených a modrých  pytlích ( po jednotlivých komoditách) – odvoz od nemovitostí v úterý

 

Objemný odpad se sváží první sobotu, která není státním svátkem, v měsících duben, květen, červen, září, říjen, listopad v době od 06:00 hod. do 10:00 hod.

 

Provozní doba sběrného dvora odpadů:

Každé pracovní pondělí a středu od 14:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin – sběrný dvůr odpadů, vlastní přeprava

- veškerý tříděný odpad

- všechny druhy komunálních odpadů

- všechny druhy nebezpečných odpadů

 

Mimo výše uvedené doby:

- odvoz odpadů na objednávku občanů, který je placenou službou. Hradí se čekací doba nakládky + případná práce zaměstnanců obce + náklady vozidla podle počtu ujetých km

 

 

Ceník služeb a poplatků v oblasti odpadů

1. Ceník služeb

Cena za uložení suti na sběrný dvůr                                     1,- Kč / kg (max. množství 1 m3 ročně na nemovitost)

Cena za 1 km odvozů odpadů (platí pro odvozy, které nejsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce o systému nakládání s odpady v obci)                                 16,50 Kč/ km + DPH

Cena za práci zaměstnanců při nakládce a vykládce                       40,- Kč + DPH za každých načatých 15 min.

 

Černé pytle na zbytkový odpad (balení po 20 ks)                            100,- Kč / balení

Od 1. 1. 2015 v ceně za černé pytle na zbytkový odpad bude vydáváno jedno balení (25 ks) červených pytlů na tříděné plasty a jedno balení (25 ks) modrých pytlů na tříděný papír

 

Barevné pytle na tříděný odpad (balení po 25 ks)                            100,- Kč / balení

Prodej nad rámec vydaných pytlů společně s pytli na zbytkový odpad

 

2. Ceník odměn

Odměny za třídění odpadů se proplácí jedenkrát ročně za odevzdání tříděných odpadů na sběrný dvůr

- papír                                                                                                  1,- Kč/kg

- železo                                                                                                1,- Kč/kg

- plast                                                                                                  5,- Kč/kg

- sklo                                                                                                   0,50 Kč/kg

- nápojový karton                                                                             5,- Kč/kg

- kompletní elektropřístroj                                                          20,- Kč/ks

- kompletní lednice                                                                       20,- Kč/ks