Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

z vánočního koncertu

V čase předvánočním, 19. prosince, proběhl v místním kostele Sv. barbory vánoční koncert. Nově otevřený kostel byl zcela zaplněn nejen otvickými občany, ale i návštěvníky z nejbližšího okolí. Příchozí byli přivítáni perníčky, ne na všechny se však dostalo, neboť bylo přichystáno 180 ks a příchozích bylo více. Pro nepřízeň počasí se svařáček podával na chodbě přilehlého obecního úřadu, avšak většina návštěvníků spěchala zaujmout svá místa pro 1.  předvánoční hudební setkání u Barborky.

Koncert začal rozezněním kostelního zvonu a fanfárou z chóru kostela. Hned poté se z chóru rozezněnly tóny čekých liturgických zpěvů v podání Scholy děkanského kostela Sv. Jiljí z Jirkova. Adventní písně zněly kostelem Sv. Barbory po více než šedesáti letech. Bohužel tuto část si někteří občané, kteří byli nuceni stát pod chórem, nemohli z plna vychutnat, neboť zpěvy zněly z chóru směrem k oltáři a při plném kostele pod chór v pllné kráse nedostaly.

Druhou část hudebního setkání vyplnilo Komorní duo, kde vystoupil na housle místní občan pan Jan Valenta. V kostele zněly skladby J.S. Bacha, F. Schuberta, Ch. Gounoda a dalších, mezi nimi známé Ave Maria, či Alžbětínská serenáda. Zvuk v kostele byl ve všech koutech bezchybný a tak si všichni mohli vychutnat skvělý výkon obou protagonistů a mnohým běhalo po zádech mrazení z výjimečné atmosféry.

Na závěr vystoupilo sdružení Koledička s pásmem koled, kdy nejprve zazněly méně známé, leč rozverné koledy a naladily návštěvníky do veselé nálady. A tak jakmile zazněly známější vánoční koledy postupně se ke Koledičce přidal i mnohohlasý sbor všech věkových kategorií. V tuto chvíli při poslechu sborového zpěvu, znějícího z úst přítomných v otvickém kostele, nejedno oko nezůstalo suché.

Věříme, že kdo přišel, skutečně nelitoval a naladil se na pravou vánoční atmosféru. Účinkující, hosté a pořadatelé se poté sešli na společném posezení v zasedací místnosti obecního úřadu. Mimo jiné padla mnohokrát i otázka na další pokračování oprav kostela. S dalšími opravami se počítá, kdy by měla být opravena fasáda kostela, obecní úřad chystá ve spolupráci s farností dodat do věže nové hodiny a byla také diskutována možnost obnovení původní malby kostela. Termín je však zatím ve hvězdách, nebo spíše v dotacích. V roce 2015 by měla být v kostele instalována stálá výstava o historii obce i kostela Sv. Barbory.

 

Vánoce 2014

Kvapem se blíží další vánoční svátky a s nimi jako vždy velké přípravy. Také Vám připadá, že sotva jedny Vánoce skončí, už další začínají? A to nejsme markety, které dělají výzdobu už v září. Přesto první přípravy z naší strany v září také začínají. je potřeba nechat opravit světelnou výzdobu, ozdoby a naplánovat akce, které chceme pro občany připravit.

Ne, nebojte se, nebudeme tady brečet nad tím shonem, který vždy okolo Vánoc probíhá. Jen trochu z jiné stránky přiblížíme akci, která proběhla v naší obci 5. prosince 2014. V den kdy do našich domovů přichází Mikuláš, čert a děti pro vás kulturní komise připravila nejen mikulášskou nadílku, ale i připomenutí dalších vánočních zvyků, tradic a významných událostí. A tak v jeden den děti ozdobily vánoční stromečky, upletly vánočky, ozdobily jablíčka a za všechnu tu námahu je odměnil Mikuláš dobrotama a čerti zase přidali nějaké to uhlí a bramboru. ve skutečnosti dobroty do pytlíků nasypal obecní úřad a společnost BRAOZ, které tímto děkujeme.

Po soutěžích dětí následovala ukázka živého betléma, kde nechyběl Josef a Marie s děťátkem, dítkem božím, které po celou dobu krásně spinkalo a tak mnozí ani nevěřili, že v betlémě není panenka. Dary poté přinesli Tři králové a chudina, přidali se účastníci akce a připomněli si příběh starý více než dvě tisíciletí. Aktéři živého betléma byli zaměstnanci údržby obecního úřadu a jejich rodinní příslušníci, mezi nimi byl dobře ukryt i starosta obce v převleku černého krále Baltazara. U betléma v ohrádce se děti potěšily živými ovečkami, trochu nezbednými, neboť nám asi 10 minut před začátkem akce utekly a tak místo zapálení loučí jsme se trochu proběhli po ovčí pastvě. 

Po živém betlému došlo na očekávané rozsvícení vánočního stromu. I tady se vloudila malá chybička, kdy z neznámých příčin se rozsvítila jen horní polovina stromu s hvězdou. Tento "šotek" nám prošel, neboť mnozí občané si mysleli, že vánoční strom za ta léta už tolik povyrostl, že nám světýlka na víc nevystačí. Od pondělka už svítí strom v plné parádě a vzhledem k jeho výšce cca 15 m, se můžeme směle porovnávat s vánočními stromy ve městech. 

Tím však na chvilku ztuhly úsměvy dětí, neboť už bylo slyšet řinčení zvonů, řetězů a byla cítit síra. Čerti přiběhli mezi děti, nastal zmatek, občas bylo slyšet malý pláč, ale vše brzy srovnal Mikuláš. Čerty zahnal dál od dětí a rozzářil jejich úsměvy připravenými dárky. Čerti se pak snažili do pytle strčit aspoň nějakého z dospělých, ale ani tady nebyli úspěšní. Na závěr se děti povozily s poníky, dospělí ochutnali připravený svářák, vynikající vánoční guláš a čerstvé domácí koláčky.

Pár fotek z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii ZDE.

 

 

Odpady v roce 2015

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. 11. 2014 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s odpady. Ještě než představíme schválené změny, které budou platit od nového roku, musíme podat pro občany důležitou zprávu, že poplatek za svoz odpadů se pro rok 2015 nemění a zůstává ve výši 400,- Kč na osobu a rok a to i přesto, že náklady se neustále zvyšují a za uplynulý rok činily 480,- Kč na osobu. Obec navíc bude podporovat třídění odpadů poskytováním červených a modrých pytlů částečně zdarma a tak každý občan k zakoupenému balení černých pytlů, obdrží jeden balík červených, nebo modrých pytlů zdarma.

Kdo se v odpadech orientuje, jistě zpozornil a ptá se: jaké modré pytle? Od ledna 2014 bude nutné odlišit tříděný odpad a tak papíry se budou ukládat do modrých pytlů a plasty do červených. Nadále je bude možné odevzdat na sběrném dvoře a podle váhy obdržet již osvědčenou finanční odměnu. Změnou však bude, že odvoz tříděného odpadu bude probíhat nově vždy v úterý.

Důvodem, je skutečnost, že v pondělí se bude svážet nejen zbytkový směsný odpad v černých pytlích, ale nově i oddělený bioodpad z domácností i ze zeleně. I nadále bude možné odevzdat bioodpad ve sběrném dvoře. Zeleň bude od nemovitostí odvážena pouze v období od 30.dubna do 30. listopadu a podmínkou bude, že si občan pořídí hnědou nádobu, určenou pro bioodpad, a v nádobě nebude jiný odpad než biologicky rozložitelný. Celou vyhlášku si můžete prostudovat ZDE.

Zastupitelstvem byl zároveň schválen ceník ostatních služeb v oblasti odpadů, které nepostihuje obecně závazná vyhláška a také byla schválena výše odměn za donesené vytříděné odpady.  Do ceníku můžete nahlédnout ZDE

Důležitým upozorněním je také skutečnost, že platí přísný zákaz vývozu bioodpadu občany na místo obecního kompostiště.

 

Informace o 3. zasedání zastupitelstva

Poslední zasedání v tomto roce mají za sebou noví i staronoví zastupitelé. Hlavní bodem programu posledního letošního zastupitelstva bylo přijetí rozpočtu na rok 2015. Rozpočet na příští rok byl jednomyslně přijat a zastupitelé plánují hospodařit s příjmy ve výši 13 mil. 445 tis. Kč a s výdaji 11 mil. 445 tis. Kč. Rozdíl 2 mil. korun ve prospěch příjmů bude využit na splátky investičních úvěrů.

Občany samozřejmě nejvíce zajímá výdajová strana rozpočtu a to zejména výdaje do oblasti investic. Hlavní stavbou pro příští rok bude rekonstrukce ulice U Hřiště a výstavba nové cesty vedle této ulice. Tato nová komunikace je zatím bez názvu a tak pro přiblížení místa výstavby uvádíme, že odbočka z ulice U Hřiště bude v prostoru bývalého železničního podjezdu, který byl odstraněn asi před čtyřmi roky. Do silnic by tak mělo v příštím roce být investováno více jak 3 mil. korun.

U chodníků se plánují úpravy na přechodech pro chodce v oblasti Obchodní zóny a u nádraží Jirkov zastávka a dále drobné opravy chodníku v obci. Skoro půl miliónů korun bude vynaloženo na zkapacitnění čerpací stanice odpadních vod a cca dvěstě tisíc na nutné přeložky inženýrských sítí.

Plány to jsou smělé, avšak v současné době není stav pokladny obce růžový. Důvodem je již dřívější koupě pozemků pro novou komunikaci u Chomutova, která je pro naší obec silničním obchvatem a také neočekávané výdaje do oprav střech v letošním roce. I z těchto důvodů zastupitelé schválili vzetí kontokorentního úvěru do výše 1 mil. Kč, kterým budou kryt případné výpadky daňových příjmů a to zejména v první polovině roku 2015.

Zastupitelé dále schválili termíny zasedání pro příští rok, doplnili do plného počtu členy finančního výboru a vyslovili souhlas s dvěma stavbami na obecních pozemcích. Na závěr zasedání proběhla diskuze, do které se zapojili zejména přítomní občané. Bližší informace o zasedání se můžete dozvědět ze zveřejněných zápisů, ty najdete na úřední desce. Zápis z jednání bude zveřejně ihned po podpisu ověřovatelů zápisu z jednání.