Otvice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Z ustanovení § 135 občanského zákonu vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník věci znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nálezy se na Obecním úřadě v Otvicích přebírají na podatelně. Po převzetí se zaevidují do Knihy ztrát a nálezů.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vyzván pracovníkem úřadu, aby uvedl přibližnou dobu a místo ztráty věci a přesný popis, popř. aby prokázal, že mu věc náleží.

Nepřihlásí-li se o věc vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této, tzn. do vlastnictví obce Otvice.

 

 

Pořadové číslo Datum odevzdání Místo nálezu Nalezená věc
1/2021 19.8.2021 k.ú. Otvice  Svazek klíčů  od vozidla SEAT a OPEL
2/2021 23.10.2021 Obchodní zóna Otvice Poškozené dámské kolo zn. AUTHOR