Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obec Otvice se jakožto správce osobních údajů zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat odpovědně a v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kontaktní údaje správce:

                               Obec Otvice                                                      

                               Aneta Hutyrová, starostka

                               E-mail: urad@otvice.cz

                               Tel.: +420 474 684 628 

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:   

                              Svazek obcí Chomutovsko                                                      

                               Ing. Lenka Kynčilová

                               E-mail: l.kyncilova@dso-chomutovsko.cz

                               Tel.: +420 724 755 765 

 

Účely zpracování osobních údajů:

 • splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • splnění právních povinností, které se na obec vztahují
 • uzavření a následné plnění smlouvy mezi obcí a smluvním partnerem
 • ochrana oprávněných zájmů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, může subjekt údajů souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí obec zpracování osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem subjektu údajů.

 

Příjemci osobních údajů:

 • orgány veřejné moci
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • další příjemci dle potřeb a pokynů správce

 

Práva subjektů údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jednotlivá práva je možné uplatnit přímo u správce osobních údajů.