Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

 

Sociální pomoc

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

kostel

Příspěvky nejen pro sportovní činnost a volnočasové aktivity dětí v naší obci

Tak jako každým rokem, tak i letos, zastupitelstvo obce finančně podpoří sportovní aktivity mladých sportovců i volnočasovou činnost otvických dětí. Mimo tyto pravidelné podpory se v letošním roce obec na základě žádosti paní Blanky Metálové rozhodla přispět na motorové vozidlo s úpravou pro převoz tělesně handicapovaných, které je nezbytné pro devítiletou tělesně postiženou Michalku, dceru paní Blanky. Michalka je postižena dětskou mozkovou obrnou s kvadruspatií, strabismem a opožděným psychomotorickým vývojem. Přepravována je v současné době na ručním vozíku a pro převozy k lékaři a následnou péči běžně dostupnými vozidly. Vzhledem k jejímu růstu je nutné pro další domácí péči pořídit speciální přepravní vozidlo s plošinou pro nakládání handicapovaných osob.

Potřebná částka pro pořízení tohoto speciálně upraveného vozidla je 660 tis. Kč. Příspěvek od státu činí 200 tis. Kč. Obec na nákup vozidla přispěla 50 tis. Kč. Dále se vedení úřadu snažilo oslovit i několik regionálních firem v možnosti další podpory. Na transparentní účet přispívají jak právnické, tak fyzické osoby. Nejvýznamnější částkou 100 tis. Kč přispěla firma CEC Praha a.s., za významné pomoci pana Jaroslava Víta, provozovatele nové benzinové pumpy a kasina v obchodní zóně.

Chtěli bychom touto formou poděkovat všem, kteří se na podpoře podíleli a zároveň i vám nabídnout možnost zapojit se. Na transparentní veřejný účet může přispět každý z vás. K dosažení finální částky chybí rodině už „jen“ cca 80 tis. Kč.

Číslo veřejného transparentního účtu: 2501524143/2010

 

 

 

Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko 

6. vydání

Informační zpravodaj obsahuje aktuální a atraktivní informace z činnosti svazku obcí Chomutovsko a také plánovaných akcích a událostech na našem území.

zde ke stažení