Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

otvický ZPRAVODAJ

otvický Zpravodaj

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pozvánka na pálení čarodějnic

Tak do autobusu jí asi nepustí, domů si jí těžko někdo nastěhuje, jak asi otvická čarodějnice dopadne?

Blíží se pálení čarodějnic, tahle se tomu určitě nevyhne! :-)

Pozvánka na pálení čarodějnic

Stejně dopadne i její kolegyně z protilehlé ulice! Víte ještě o nějaké další? Společně je upálíme u májky. Sledujte plakáty na akci!

Pozvánka na akci

 

Poplatek za svoz odpadů - vysoký, nebo přiměřený?

Několik let se drží poplatek za svoz odpadu v obci na úrovni 400,- korun za rok a na jednoho poplatníka. Drobné úpravy se týkají pouze ceny za odpadové pytle, kdy obec reaguje na zneužívání pytlů na odpady pro jiné účely a tak není možné je rozdávat občanům zdarma podle "potřeby".

3. dubna uplynul termín pro zaplacení poplatku za odpady pro rok 2017. Nejčastější věta na zdejším úřadě tak byla, že poplatek je příliš vysoký a cena za odpady je v obci drahá. Krátce jsme se tedy zamysleli, zda je tomu opravdu tak. Za 400,- korun ročně provádí obec 52 svozů odpadů, to znamená, že každý občan zaplatí týdně za službu v oblasti odpadů 7 korun a sedmdesát haléřů.

Co za tyto peníze obdrží?

Základní službou je svoz zbytkového odpadů od nemovitostí a jeho odvoz na skládku do Vysoké Pece. Zároveň ve stejný den je svážen od nemovitostí i tříděný odpad, který je svážen na sběrný dvůr a zde po dotřídění odvážen jednotlivým odběratelům.

Od 1. dubna do 30 září se 1 x týdně od nemovitostí sváží také bioodpad ze zeleně od nemovitostí.

Dále obec provozuje sběrný dvůr odpadů a to 3 x v týdnu po dobu 2 hodin, kdy dovezené tříděné a ostatní odpady, nebezpečné složky odpadu se následně odvážejí k dalšímu využití, nebo likvidaci.

K nákladům na odvoz odpadů je nutné rozpočítat i 6 sběrných sobot, kdy obec sváží objemný odpad z domácností přímo od rodinných domků a pravidelný odvoz odpadu z odpadkových košů ve vsi, odvoz a likvidace odpadů ze hřbitova a úklid černých skládek..

Nákladem na svoz odpadů je nejen mzda zaměstnanců a odvody na jejich pojištění, ale též náklady na pohonné hmoty, provoz a údržbu vozidla a v neposlední řadě také poplatky za uložení odpadů na skládce.

 Za všechny tyto úkony platí otvický občan necelých 8,- korun týdně. Nutno připomenout, že tuto částku si občané mohou snížit vytříděním odpadů, kdy dostávají odměny za množství vytříděného odpadu. Opravdu se vám výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů zdá vysoká?