Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

otvický ZPRAVODAJ

otvický Zpravodaj

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Opravdu poslední zápas?

Dnešní příspěvek bychom měli napsat černěji, než všechny obvyklé, avšak písmo v našem PC máme v černé barvě pouze jedno. Proč píšeme takto černě?

V sobotu 17. 6. 2017 od 17:00 hod. proběhne na zdejším fotbalovém hřišti pravděpodobně na delší dobu poslední fotbalové utkání otvických fotbalistů. Do příštího ročníku fotbalových soutěží nebylo mužstvo dospělých již přihlášeno. TJ Sokol Otvice tak zatím zůstane klubem, který není schopen plně vyvíjet svoji činnost a teprve čas ukáže, jestli dojde později ke vzkříšení. Budeme pravděpodobně dlouho rozebírat důvody proč tomu tak je, a každý z možných důvodů určitě přispěl k celkovému stavu nejen otvického fotbalu. Úpadek fotbalu i jiných sportů je znát již delší dobu a zejména stav tzv. výkonostního sportu je již alarmující a tak nám na okresní přebor zůstanou vzpomínky jen ze stejnojmenného seriálu. Bohužel.

 

Nový chodník v ulici Obecní

Mnoho dotazů občanů směřuje na právě zahájenou stavbu v ulici Obecní. Co se v místě chystá? Stavba podél hráze potoka se totiž jeví zpočátku trochu netypicky a není na první pohled zřejmé, co stavebníci na místě tvoří. Odpověď je zcelaprozaická, jedná se o nový chodník mezi stávajícím můstkem u obchodu se smíšeným zbožím a chodníkem v Polní ulici.

Z výstavby nového chodníku

Netypicky stavba prozatím vypadá z důvodů., že součástí budování chodníku je i protipovodňové opatření na hrázi Hutního potoka. Chodník doplní nová lávka přes potok u vchodu na dětské hřiště. Na tuto stavbu poté bude navazovat rekonstrukce mostku u firmy World invest. Společně s odstraněním můstku v ulici Stará budou dokončeny protipovodňové stavby v samotné obci. Výrazně se tak sníží riziko rozlití vody ze břehů potoka. Nutno ještě na závěr dodat, že na financování stavby se v rámci Programu obnovy venkova spolupodílí Ústecký kraj částkou 259 tis. Kč. Celá stavba pak vyjde na necelých 968 tis. Kč.

 

Pozvánka do letního kina

 

Odpady, odpady, odpady!

Přidali byste si do těsta na knedlíky písek? Zdá se Vám tato otázka nějaká divná? Nám samozřejmě také. 

Co by se stalo, kdybychom do trávy vysypali suť, nebo hřebíky? Raději ani nedomýšlet, to by snad nikoho nemohlo ani napadnout!

A přesto se něco podobného stalo v nedávné době na sběrném dvoře tříděného odpadu. Do takřka plného kontejneru vytříděného skla někdo vysypal skleněné zbytky s hlínou, kořeny a dalšími nečistotami. Více jak 3.000 kg skleněné suroviny přišlo nazmar a co víc. Celý náklad musela obec na své náklady s třídírny odpadů odvézt a zlikvidovat na skládce za nemalý poplatek.

Znehodnocené sklo z otvického kontejneru.

Celkově lze odhadnout škodu na více jak 5 tis. Kč. Naše obec v posledních letech dosahovala ve třídění odpadů dobrých výsledků, avšak v současnosti třídíme méně a měně a k zodpvědnému třídění nepomáhá ani finanční pobídka za vytřídění složek z komunálního odpadu. Naopak, mnoho spoluobčanů v honbě za vyššími odměnami přidává k vytříděnému odpadu další bezcenné přísady, aby se navýšily kilogramy, nikoliv však množství vytříděných odpadů.

Že naši spoluobčané v odpadech zpohodlněnli je vidět i při sběrných sobotách, kdy k objemnému odpadu, k němuž patří, nábytek, sedací soupravy, koberce a podobný odpad z domácnosti, přidávají před své domy lednice, televizory, pneumatiky, stavební suť a někdy dokonce i nebezpečný odpad. Tyto odpady musí občané odvézt na sběrný dvůr pouze ve dnech jeho otevření.

To vše má za následek snížení příjmů z tříděných odpadů a hlavně zvyšování nákladů na likvidaci nevytříděných odpadů. Mílovými kroky tak směřujeme ke zvýšení ročního poplatku za svoz odpadu, nebo ke zrušení odměn za vytříděné složky odpadů. Existuje i cesta odpovědného chování k odpadům se zachováním současných plateb. Kterou cestou se vydáme?

Detail