Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Návrh rozpočtu na rok 2018

Para Pol Text Návrh 2018 Návrh 2018
      paragraf suma ROZPIS rozpočtu
PŘÍJMY        
         
    Daňové příjmy 12 245 400,00  
0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. Zvýšení platů ve st. správě, zvýšení min. mzdy   1 715 000,00
0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.   46 000,00
0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.   144 000,00
0 1121 Daň z příjmů práv. osob   1 600 000,00
0 1122 Daň z příjmů práv. osob za obc   200 000,00
0 1211 Daň z přidané hodnoty   3 766 000,00
0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.   0,00
0 1335 Poplatky za odnětí poz. pln. les.   0,00
0 1340 Poplatek za provoz systému odp   270 000,00
0 1341 Poplatek ze psů   36 000,00
0 1343 Poplatek ze užívání veř. prost   20 000,00
0 1351 Odvod z výtěžku provozování lo   0,00
0 1355 80% výtěžek z VHP na území obc   0,00
0 1361 Správní poplatky   25 000,00
0 1511 Daň z nemovitostí   3 500 000,00
0 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp    
0 4112 NI př. dot. ze st. r. v rám. s   123 400,00
0 4116 Ost. NI př.dot. ze státního rozpočtu - Smlouvy s ÚP   800 000,00
    Odvádění a čištění odp.vod. 0,00  
2321 3119 Ost. Příjmy z prodeje dl. maj.   0,00
    Zájmová činnost v kultuře KD 5 000,00  
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a   0,00
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a   5 000,00
    Záležitosti kultury komise 35 000,00  
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a      dobrovolné vstupné kult.akce   30 000,00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary   5 000,00
         
    Využití volného času dětí 5 000,00  
3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a   5 000,00
    Bytové hospodářství 80 000,00  
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a   80 000,00
    Nebytové hospodářství 50 000,00  
3613 2132 Příjmy z pronájmu NP   50 000,00
    Veřejné osvětlení 30 000,00  
3631 2139 Ostatní příjmy z pronájmu maje   30 000,00
    Pohřebnictví 10 000,00  
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a   10 000,00
    Výstavba a údržba míst. Inž.sítí 0,00  
3633 3119 Ostatní příjmy z prodeje dl. Maj.   0,00
    Komunální služby a územní rozvoj 106 000,00  
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a   10 000,00
3639 2119 Ostatní příjmy z čin. Věcná břemena   10 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků   66 000,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků   20 000,00
    Sběr a odvoz komunálních odpadů 210 000,00  
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a   210 000,00
    Využívání a zneškodňování komun. odp. 150 000,00  
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a   150 000,00
    Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň 1 000,00  
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a   1 000,00
    Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00  
5311 2212 Sankční platby př. od jiných s   10 000,00
    Činnost místní správy 0,00  
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a   0,00
    Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací 18 000,00  
6310 2141 Příjmy z úroků   1 000,00
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a div   17 000,00
         
    Celkem příjmy 12 955 400,00  
         
         
         
         
VÝDAJE        
    Silnice 456 000,00  
2212 5169 Nákup ostatních služeb   10 000,00
2212 5171 Opravy a udržování   300 000,00
2212 6121 Projektová příprava   146 000,00
    Ostatní záležitosti poz. Komunikací 500 000,00  
2219 5139 Nákup materiálu  j.n.   30 000,00
2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr   195 000,00
2219 6121 Projektová příprava   275 000,00
    Odvádění odp. vod 490 000,00  
2321 5139 Odvádění odp. vod nákup materi    
2321 5171 Opravy a udržování   240 000,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby   250 000,00
    360 000,00  
3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet   15 000,00
3111 5139 Nákup materiálu  j.n.   0,00
3111 5151 Studená voda   15 000,00
3111 5153 Plyn   60 000,00
3111 5154 Elektrická energie   30 000,00
3111 5162 Služby telekomunikací a radiok   10 000,00
3111 5171 Opravy a udržování   220 000,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb   10 000,00
    Činnosti reg. Církví    
3330 6323 Investiční transf. Církvím a nábož.    
    Zájmová činnost v kultuře KD 171 000,00  
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet   5 000,00
3392 5139 Nákup materiálu  j.n.   5 000,00
3392 5151 Studená voda   5 000,00
3392 5153 Plyn   65 000,00
3392 5154 Elektrická energie   20 000,00
3392 5169 Nákup ostatních služeb   1 000,00
3392 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr   70 000,00
    Záležitosti kultury komise 315 000,00  
3399 5021 Ostatní osobní výdaje   5 000,00
3399 5139 Nákup materiálu  j.n.   70 000,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb   150 000,00
3399 5194 Věcné dary   5 000,00
3399 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a po   85 000,00
    Sportovní zařízení v majetku obce 15 000,00  
3412 5139  Fotbal h. - Nákup materiálu   5 000,00
3412 5151 Sportovní zařízení Studená vod   5 000,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb   0,00
3412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr   5 000,00
    Ost. těl. činnost  203 000,00  
3419 5139 Ost. těl. činnost Nákup materi   3 000,00
3419 5194 Věcné dary   0,00
3419 5222 Neinv.transf. občanským sdruže   200 000,00
    Využití volného času dětí 30 000,00  
3421 5139 Nákup materiálu  j.n.   5 000,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb   15 000,00
3421 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr   10 000,00
3421 5229 Ost. Neinv. transfery nezisk org.   0,00
    Zájmová činnost 0,00  
3429 5222 Neinv.transf. občanským sdruže    
3429 5339 Neinv. Transf. Cizím PO    
    Bytové hospodářství 336 000,00  
3612 5139 Nákup materiálu  j.n.   2 000,00
3612 5151 Studená voda   12 000,00
3612 5154 Elektrická energie   2 000,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb   0,00
3612 5171 Opravy a udržování   320 000,00
    Nebytové hospodářství 608 000,00  
3613 5139 Nákup materiálu  j.n.   3 000,00
3613 5151 Studená voda   5 000,00
3613 5153 Plyn   65 000,00
3613 5154 Elektrická energie   15 000,00
  5171 Opravy a udržování   290 000,00
3613 6121 Výstavba soc. zařízení   230 000,00
    Veřejné osvětlení 400 000,00  
3631 5154 Elektrická energie   240 000,00
3631 5171 Opravy a udržování   80 000,00
3631 6121 Budovy, haly stavby                      Rozšíření sítě VO   80 000,00
    Pohřebnictví 56 000,00  
3632 5151 Studená voda   6 000,00
3632 5192 Poskytnuté náhrady- soc. pohřby    
3632 6121 Hřbitov Budovy, haly a stavby   50 000,00
    Výstavba a údržba místních inž. Sítí 0,00  
3633 6121 Výstavba inž. Sítí pro RD   0,00
    Územní plánování 126 000,00  
3635 5169 Nákup ost. Služeb   126 000,00
    Komunální služby a územní rozvoj 2 156 000,00  
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním p.   a) Mistrová 300 000,-                           b) 1 stálý plat zam. + VPP                                         1 160 000,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje   40 000,00
3639 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n   290 000,00
3639 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní   104 000,00
3639 5132 Ochranné pomůcky   30 000,00
3639 5139 Nákup materiálu  j.n.   40 000,00
3639 5151 Studená voda   3 000,00
3639 5154 Elektrická energie   25 000,00
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva   40 000,00
3639 5163 Služby peněžních ústavů   50 000,00
3639 5164 Nájemné   2 000,00
3639 5167 Služby školení a vzdělávání   2 000,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb   50 000,00
3639 5171 Opravy a udržování   5 000,00
3639 5362 Platby daní a poplatků   5 000,00
3639 6121 Budovy, haly, stavby, projektová příprava   310 000,00
    Sběr a odvoz komun. odpadů 475 000,00  
3722 5139 Nákup materiálu  j.n.   150 000,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb   325 000,00
    Využívání a zneškodňování komun.odp. 381 000,00  
3725 5011 Platy zaměstnanců v pracovním p.      1 zam. 4/10 platu (HČ+SD)    105 000,00
3725 5031 Pov. poj. na SP a ZP Sběrný dv   31 000,00
3725 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní   10 000,00
3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet   25 000,00
3725 5139 SD Nákup materiálu  j.n.   15 000,00
3725 5169 SD nákup ostatních služeb   30 000,00
3725 5171 SD výd.na dodavatel.zajišť.opr   125 000,00
3725 5494 SD odměny obyv. za tříděný odp.   40 000,00
         
    Péče o vzhled obcí a veř.z. 385 000,00  
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet   80 000,00
    stroje a zařízení   130 000,00
3745 5139 Nákup materiálu  j.n.   50 000,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva   40 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb   25 000,00
3745 5171 Opravy a udržování   60 000,00
         
    Protipožární ochrana 30.000,00  
5512 5321 Převod prostředků SDH Jirkov   30 000,00
         
    Zastupitelstvo obce 841 000,00  
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva ob   650 000,00
6112 5031 Pov. Poj. Soc. zab.   125 000,00
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní   60 000,00
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn   2 000,00
6112 5175 Pohoštění   3 000,00
6112 5176 Účastnické poplatky na konfere   1 000,00
         
    Činnost místní správy 2 007 000,00  
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním   720 000,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje   0,00
6171 5024 Odstupné   45 000,00
6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n   180 000,00
6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní   65 000,00
6171 5038 Ostatní pov. poj. hrazené zamě   15 000,00
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál   2 000,00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk   3 000,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet   20 000,00
6171 5139 Nákup materiálu  j.n.   25 000,00
6171 5151 Studená voda   7 000,00
6171 5153 Plyn   80 000,00
6171 5154 Elektrická energie   35 000,00
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva   20 000,00
6171 5161 Služby pošt   6 000,00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiok      internet, telefony   30 000,00
6171 5163 Služby peněžních ústavů   80 000,00
6171 5166 Konzultační, poradenské a práv    
6171 5167 Služby školení a vzdělávání   2 000,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb   300 000,00
6171 5171 Opravy a udržování   360 000,00
6171 5172 Nákup SW a počítačů PC účetní   10 000,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn   2 000,00
6171 5362 Platby daní a poplatků    
         
    Příjmy a výdaje z úvěr. Fin. Operací 108 000,00  
6310 5141 Úroky vlastní   90 000,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů   18 000,00
         
    Ostatní fin. Operace 200 000,00  
6399 5362 Platby daní a poplatků   200 000,00
         
         
    Celkem výdaje 10.649.000,00  
         
         
    Celkem příjmy 12 955 400,00  
    Celkem výdaje 10 649 000,00  
    Saldo po konsolidaci 1 106 400,00  
         
         
    Limit salda rozpočtu    
0 8124 Uhrazené splátky dl. přij. Půj měs. splátka sloučených úvěrů 92 000,- Kč 1 200 000,00  
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. Přijetí dlouhodobého investič. úvěru 0  
  8115 Změna st. Krátkodob. P. na bank.ú    

Vyvěšeno: 30. 10. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět