Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podmínky pro zřízení sjezdu z místní komunikace

Typ: ostatní
Důležité informace pro stavebníky při realizaci zřízení a úprav sjezdů z místních komunikací.

Podmínky pro zřízení sjezdu z místní komunikaci

(podmínky platí i pro realizaci úprav stávajících sjezdů!)

 

Dokladová část

 

- Stavebník před realizací svého záměru požádá o stanovisko správce komunikace a majitele pozemku, na kterém má být plánovaný sjezd z místní komunikace vybudován, tj. obec Otvice. Stavebník podá žádost na obecní úřad s jednoduchým popisem stavebního záměru a situačním plánkem s vyznačením základních rozměrů plánovaného sjezdu. O podmínkách zásahu do majetku obce rozhoduje Zastupitelstvo obce Otvice na svém nejbližším zasedání, zpravidla do tří měsíců od podání žádosti.

 

- Vlastník pozemku a správce komunikace stanoví pro realizaci sjezdu pro stavebníka závazné podmínky pro realizaci záměru. O těchto podmínkách musí být sepsána písemná smlouva o rozsahu zásahu do majetku obce, o závazných termínech pro realizaci, způsobu ochrany průtočnosti dešťových vod a ochrany ostatního majetku obce, příp. dle individuálních podmínek způsob náhrad případných škod na majetku obce.

Vlastník pozemku má právo vyžadovat k zajištění ochrany majetku obce složení kauce v rozsahu 1.000,- Kč za každý dotčený m2 chodníku. Kauce bude při splnění všech podmínek vrácena bezprostředně po předání pozemku a dotčených staveb obci. V případě nesplnění podmínek, tj. znemožnění kontroly nepoškození ostatních podzemních staveb v majetku obce a znemožnění kontroly podkladových vrstev chodníků v průběhu stavby sjezdu, bude kauce ponechána pro řešení případných škod vyplývajících ze záruční doby po dobu 36 měsíců po dokončení sjezdu.

 

            - Po uzavření písemné dohody o podmínkách zásahu do majetku obce musí stavebník vypracovat jednoduchý projekt realizované stavby se zákresem rozhledových poměrů dle ČSN 73 6110. K projektu stavby sjezdu je nutné doložit vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR. Pozn.: Při úpravě stávajícího sjezdu, kdy se nemění rozhledové podmínky, není nutný zákres pohledových rozměrů, ani stanovisko DI PČR,

           

            - Stavebník po zajištění všech potřebných podkladů musí požádat místně příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zřízení sjezdu. Povolení se vydává ve správním řízení a je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Pro sjezdy z místních komunikací je příslušným silničním správním úřadem Obecní úřad v Otvicích, pro sjezdy v ulicích Jirkovské a Chomutovské ul. je příslušným silničním správním úřadem Magistrát města Chomutova.

 

Realizační část

 

- Stavebník musí ohlásit na Obecní úřad Otvice úřad zahájení stavebních prací v předstihu dle termínů stanovených v rozhodnutí o povolení sjezdu a splnit podmínky vydané v rozhodnutí.

 

- Zahájit stavební práce může stavebník až po písemném převzetí pozemku dotčeného stavbou, ve kterém bude popsán stav pozemku a staveb na něm, příp. bude stav zdokumentován fotografiemi, či videem.

 

- V průběhu realizace musí stavebník plnit podmínky stanovené v písemné dohodě s majitelem pozemku a správcem komunikace a to zejména v rozsahu umožnění kontroly stavby po provedení výkopových prací (stav podzemních sítí veřejného osvětlení, potrubí dešťových kanalizací apod.), umožnění kontroly podkladových vrstev pod chodníky v případě vedení sjezdu přes komunikaci pro pěší.

 

- Po dokončení stavební části sjezdu a úprav pozemku musí stavebník předat pozemek a stavby v majetku obce zpět do užívání a o předání se musí učinit písemný záznam, příp. stav zdokumentovat fotografiemi, či videem.

 

- Bez splnění všech náležitostí, nebo případného vypořádání škod, nelze stavebníku vydat souhlas s užíváním stavby navazující na zřizovaný sjezd.

 


Příloha

Vytvořeno: 13. 9. 2017
Poslední aktualizace: 13. 9. 2017 9:00
Autor: Správce Webu