Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Provozní řád dětských hřišť v Otvicích

 

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky dětského hřiště.

 

Provozovatelem a správcem dětského hřiště je Obec Otvice, Školní 95, 431 11 Otvice.

 

PROVOZNÍ DOBA:

duben – říjen 8:00 – 22:00 hod.

listopad – březen 8:00 – 18:00 hod.

 

UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ:

Používání hřiště je určeno pro věkovou hranici od 3 let bez určení honí hranice věku, používání dětských herních prvků, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let.

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.

Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je VSTUP ZAKÁZÁN.

Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

Úmyslné poškozování, ničení a znečišťování dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu provozovateli.

V případě, že hřiště je využíváno dětmi MŠ Otvice, rozhodne o pobytu jiných v prostorách hřiště učitelka MŠ.

 

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

 • seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
 • šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
 • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku
 • zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí

 

NÁVŠTĚVNÍKŮM JE ZAKÁZÁNO:

 • je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje
 • přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou
 • přelézání zábran a zábradlí
 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
 • používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku
 • vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
 • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských láhví)
 • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí
 • kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
 • stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

 

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

 

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Obecním úřadu v Otvicích, nebo na tel. 474 684 628

 

Kliknutím na tlačítko "REZERVACE" souhlasím s provozním řádem.

REZERVACE