Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 3

24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 18. 10. 2021                                                                                                                                                                               Bod programu: 3

 

Název bodu: Pozemkové záležitosti – Odkup pozemku

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: Bez poznámky

 

Přílohy: Mapový podklad, Kupní smlouva

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

koupi pozemku par. č. 93/1, trvalý travní porost o výměře 501 m2  od vlastníka na LV č. 587 v k.ú. Otvice za cenu 1 000,- Kč/m2.

  1. pověřuje

starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Dle územního plánu se jedná o pozemek vedený jako bydlení individuální venkovského typu. Tento pozemek se nachází vedle jedné z hlavních odtokových struh. Pří budování sjezdu k novému rodinnému domu by muselo dojít k dalšímu zatrubnění odtokové strouhy, což by při velkých letních deštích mohl být problém. Dále by byl omezen přístup technice a zaměstnancům obce při pravidelném čištění této strouhy. Pozemek je ve vlastnictví dvou majitelů, kteří požadují minimální částku 1 000,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, na kterém lze dle územního plánu stavět rodinný dům, pohybuje se jeho tržní cena 1 500,- až 2 000,- Kč/ m2.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

Kupní cena bude výdajem rozpočtu obce v roce 2021.

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

Vyvěšeno: 12. 10. 2021

Datum sejmutí: 28. 10. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět