Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 4

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 3. 5. 2021                                                                                                                                                                                Bod programu: 4

 

Název bodu: Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů,

Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů

  1. pověřuje

starostu obce k podpisu Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen dne 1. 12. 2020 a dne 23. 12. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 541/2020 Sb. Nový zákon o odpadech zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tato problematika se významně dotýká i obce Otvice, neboť část komunálního odpadu, jehož původcem je naše obec, je odstraňována uložením na skládku. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje poplatek za ukládání těchto odpadů na skládku na částku 800,- Kč/t odpadu z dosavadních 500,- Kč/t. Nový zákon současně umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství využitelných odpadů nárok na tzv. třídicí slevu, tj. nárok na zahrnutí těchto odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu, který je stanoven ve výši 500,- Kč/t odpadu. Pro rok 2021 je to 200 kg na osobu a rok. Pro možnost čerpání této slevy je nezbytné, aby obec nárok na její poskytnutí uplatnila uzavřením Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů. Dojde-li mezi obcí Otvice a společností Marius Pedersen k uzavření Dohody, bude nám i nadále průběžně účtována cena odpovídající nižší sazbě poplatku za ukládání odpadů na skládku, přičemž na konci každého čtvrtletí (resp. po skončení poplatkového období) bude provedena kontrola množství uložených využitelných odpadů na skládky od počátku kalendářního roku. Uplatníme-li nárok na tzv. třídicí slevu a vznikne-li nám na tuto slevu v souladu s novým zákonem o odpadech nárok, měla by výše zaplaceného skládkového poplatku odpovídat ceně 500,- Kč/t.  V případě, že nárok na slevu u provozovatele skládky neuplatníme, nebo nám nárok na slevu nevznikne, doúčtuje se v souladu s Dohodou, resp. Dodatkem a Dohodou, cena dle skutečné výše poplatku za ukládání odpadů na skládky.

S touto problematikou také souvisí aktualizování obecně závazné vyhlášky, která musí být vydána do konce roku 2021.

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

Bez návaznosti na předešlá usnesení ZO

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

výdaje budou upraveny v rozpočtovém opatření

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

Vyvěšeno: 28. 4. 2021

Datum sejmutí: 14. 5. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět