Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 4

23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 6. 9. 2021                                                                                                                                                                                        Bod programu: 4

 

Název bodu: Dodatek č. 2 – NEFO elektro s.r.o.

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce   

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

schvaluje

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Otvice a společností NEFO elektro s.r.o. na investiční akci „Rekonstrukce ulice Obchodní zóna Otvice – 3. etapa VO“

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu navýšení celkové částky oproti Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. K navýšení celkové ceny dochází z důvodu nutných oprav na stávajícím vedení veřejného osvětlení u vlakové zastávky, na které bylo dle projektu napojeno nové kabelové vedení. Bez těchto oprav by nebylo možné nové veřejné osvětlení provozovat (nedostatečná kapacita napětí). Dále pak došlo k odstranění nefunkčních stožárů VO, které se nacházely u KŠV Group s.r.o., a dvou stožárů u prodejny SIKO, které byly instalovány původně jako přechodové, ale v místě, kde se přechod, ani místo pro přecházení nenachází.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

v návaznosti na usnesení č. XIX/7 ze dne 8. 2. 2021 a usnesení č. XXII/8 ze dne 14. 6. 2021

 

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

vliv na rozpočet v roce 2021

 

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

 

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

Vyvěšeno: 1. 9. 2021

Datum sejmutí: 17. 9. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět