Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Obsah

Zpět

bod.č. 7b)

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTVICE

volebního období 2018 - 2022

konané v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích

 

 

Dne: 15. 11. 2021                                                                                                                                                                                    Bod programu: 7b

 

Název bodu: Pozemkové záležitosti – věcné břemeno chůze a jízdy

 

Zpracoval: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Předkládá: Aneta Hutyrová, starostka obce

 

Poznámka: bez poznámky

 

Přílohy: Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce

  1. schvaluje

zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku par. č. 501/1 v k.ú. Otvice ve prospěch pozemku par. č. 490/3 v k.ú. Otvice

  1. schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o zřízení věcného břemene, mezi obcí Otvice a majitelem sousedního pozemku panem …………… (bude doplněno)

  1.  pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek. 

 

Důvodová zpráva:

čl. 3 odst. 6) písm. a) JŘ:

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti současného majitele sousedního pozemku, pana (bude doplněno). Jedná se o pozemek v soukromém vlastnictví, ke kterému obec Otvice v roce 2019 schválila věcné břemeno o právu chůze a jízdy. V roce 2019 byl podán návrh na vklad do katastru nikoli pro pozemek, ale pro majitelku tohoto pozemku. Mezitím došlo k darování zmiňovaného pozemku, kdy bohužel nešlo současně přenechat také věcné břemeno o právu chůze a jízdy. Je tedy nutné rozlišovat mezi služebností osobní a pozemkovou. Osobní služebnost je zřízena pro konkrétní osobu, která je jako jediná oprávněná z předmětné služebnosti, kdežto služebnost pozemková je zřízená pro určitý pozemek, kdy oprávněným z takové služebnosti je pak jakýkoli vlastník předmětného pozemku. Toto rozlišení služebností je významné právě z hlediska případné změny osoby oprávněné či povinné ze služebnosti. V roce 2019 byla zaplacena jednorázová úplata obci v hodnotě 15 089,- Kč. Z výše uvedených důvodů je současná smlouva navržena jako bezúplatná.

 

čl. 3 odst. 6) písm. b) JŘ:

neuvádí se

čl. 3 odst. 6) písm. c) JŘ:

nemá vliv na rozpočet obce

čl. 3 odst. 6) písm. d) JŘ:

neuvádí se

čl. 3 odst. 6) písm. e) JŘ:

neuvádí se

 

Vyvěšeno: 10. 11. 2021

Datum sejmutí: 26. 11. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět