Obsah

Opatření proti záplavám

V záři proběhla revitalizace odtokové strouhy, která vede z ulice Nádražní, pokračuje podél valu a pod cyklostezkou do dostatečné vzdálenosti za obec. Strouha byla strojově vyčištěna a rozšířena, aby mohla být nadále udržována zaměstnanci obce. Poslední větší úprava proběhla v roce 2001.
V měsíci listopadu byla obdobně vyčištěna a prohloubena také odtoková strouha, která se nachází nedaleko hřbitova.