Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Staročeský ples

​V sobotu 17. února proběhl v místním kulturním domě tradiční staročeský ples baráčníků. Kdo si nezajistil vstupenky včas, mohl jen litovat. V sále kulturního domu bylo plno a všichni, kteří přišli se náramně bavili. K tanci hrála kapela p. Baranjaka, báječnou zábavu doplnila bohatá tombola a pohodová obsluha partnerů sdružené obce baráčníků, dobrovolný sbor hasičů z Jirkova. Pokud se nám podaří obdržet pár snímků z akce, rádi je zveřejníme ve fotogalerii.

Předsednický stůl - z pravidelného sezení SOB

 

Pohled do rychty - z pravidelného sezení SOB

 Historie Sdružené Obce Baráčníků

            Stalo se dne Léta Páně 26.3.1955 v obci Otvické , kde se domluvili bývalí členové obce Baráčnické – občan Cepl František a Srb Josef, že založí zde v Otvicích, obec Baráčnickou.

            Za pomoci rady a župního rychtáře XX. župy souseda Klímy Aloise, dali na vědomí všem občanům obce, že zde bude založena obec Baráčnická. Občané se sešli v hojném počtu v hostinci „Jednota“ a bylo přikročeno k jednání.

            Župní rychtář soused Klíma Alois vysvětlil občanům, co to je za spolek Baráčníci, že je to spolek nepolitický, hlavně vlastenecký, kde jde o udržování starých tradic a zvyků.

 

Téhož dne bylo sestaveno konšelstvo :

Pantatínek       :  Strnad Fr.                                           Šafář                :  Jaroš Fr.

Rychtář             :  Srb Josef                                           Švandymistr   :  Fotr Egon

Místorychtář     :  Kočovský Alois                                 Dráb                 :  Lipš František

Syndik              :  Adamcová Jiřina                               Konšelé          :  Srbová Libuše

Berní                :  Lacina Prokop,Vávra Josef

Vzdělavatel     :  Cepl František

 

Toto byli první zakládající členové obce.

První výroční zasedání bylo dne 18.3.1956 v místním hostinci. Obec měla již 76 členů.

První staročeský ples se konal 16.2.1957 v Novém Březenci, vstupné na ples bylo 6,- Kč. Obec si za skromné podpory všech členů pořídila prapor, který byl Léta Páně 1959 při odpolední slavnosti rozvinut. Matkou praporu se stala teta Adamcová Jiřina a kmotry jsou tetičky Šifaldová Marie a Lipšová Emílie.

            V roce 1960 převzal rychtářské právo soused Lacina Prokop a obec přebírá patronát nad Mateřskou školkou v Otvicích.

            V roce 1962 byla obci Baráčnické přidělena místnost pro vybudování rychty a to 17.5. Tato místnost nám sloužila pouze 5 let, kdy nám byl dne 20.10.1967 nabídnut další objekt a k tomu přislíbeno 12.000,- Kč na opravu. V roce 1962 vede obec Macura Jindra. V roce 1964 se rychtářského práva ujímá soused Dvořáček Josef.

            Dne 13. června 1969 si naši členové opravili starou poštu, kterou dostali zapůjčenou od Místního národního výboru, a vznikla tak další rychta, která byla slavnostně otevřena 24.5.1970. Na vybudování této rychty bylo odpracováno baráčníky 1.080 hod.

            Mnoho mladých členů zde skládá slib, někteří pracují v obci dodnes.

            Po roce se ve vedení obce střídá teta Podroužková Marie a po té opět soused Dvořáček Josef. Do čela obce se dostal v roce 1974 mladý rychtář soused Hutyra Karel, kdy jej za dva roky střídá na dobu osmi let teta Podroužková Marie.

            V roce 1985 se stává rychtářkou teta Hutyrová a vede obec pět let. Poté předává právo sousedu Hutyrovi, který vede tuto obec i XX. župu.

            V roce 1993 nám opět nastávají starosti, přicházíme o rychtu. Obecní úřad nám vyšel vstříc a nabídl nám místo, kam jsme mohli náš skromný majetek složit. Každým rokem pořádáme ples a vlastivědný zájezd po krásách naší vlasti. Organizujeme jarní svátky, navštěvujeme slavnosti v sousedních baráčnických obcích a župách, navštěvujeme dříve narozené a nemocné členy obce.

            To, že činnost naší obce přesáhla hranice naší obce Otvice svědčí, že postupně bylo do obce přesunuto sídlo samotné XX. župy Krušnohorské.

Ze slavnostního otevření nové rychty

Dne 18.1.2012 je slavnostně, za přítomnosti hejtmanky Ústeckého kraje paní Vaňhové, místostarosty obce Otvice pana Doksanského a rychtáře Veleobce souseda Tichého, otevřena nově vybudovaná rychta v 1. patře objektu radnice. Na celou akci značnou částkou přispívá Ústecký kraj i obec Otvice.

9.11.2012 nás navždy opustila panímaminka Miroslava Hutyrová

Dne 9.11.2012 náhle umírá tetička Hutyrová Miroslava, která pracovala na obci baráčnické jako panimaminka. Následně, dne 15.12.2012, ze zdravotních důvodů, odstupuje z funkce rychtáře soused Karel Hutyra. Tohoto dne, na slavnostním hodnotícím sedění, je do funkce rychtáře zvolen soused Bican Miroslav.

Dlouholetý rychtář obce Baráčníků pan Karel Hutyra

Nově schválené  konšelstvo pro rok 2018-2019 :

Rychtář                        :  Beneš Antonín

Pantatínek                    :  Bican Miroslav

Panimaminka              :  Vašíčková Jaroslava

Místorychtář                 :  Bílek Antonín

Syndik                            :  Šťastná-Hrdá Alena

Vzdělavatelka              :  Hucková Zuzana

Berní                              :  Benešová Ivana

Slídilové účtů               :  Zděnek Viktor, Erretová Jana, Řeřábková Jaroslava

Švandymistr                 :  Ilko Andrej

Šafářka                          :  Vašíčková Jaroslava, Ilková Martina                                   

Gratulant                       :  Bultasová Angelika

Praporečník                  :  Holič Marián, Štáfek Vladimír

Dráb                                :  Zděnek Viktor

Kronikáři                        :  Ilkovi Martina a Andrej

Správce rychty              :  Kovář Josef

člen konšelstva             :  Frélich Jan

 

Zapsáno dne:    20.1.2018

Podklady : Antonín Beneš

 

Kontakty :

Rychtář                       soused Beneš Antonín             736 758 016,  benes.otvice@seznam.cz

Místorychtář              soused Bílek Antonín               607 609 647

Syndička                     tetička Šťastná-Hrdá Alena    736 145 463

Nově zrekonstruovaná rychta