Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

otvický ZPRAVODAJ

otvický Zpravodaj

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Optické sítě – moderní forma komunikace?

V průběhu letošního roku probíhají práce na výstavbě optických sítí v části naší obce. Způsob provádění stavebních prací nemile překvapil nejen zástupce obce, ale i spoustu spoluobčanů prozatím stavbou dotčených.

Nepořádek na stavbě, hlučnost zaměstnanců, vulgární a sprostá slova létající mezi našimi ploty, vykonávání potřeby pracovníky firmy kdekoliv a kdykoliv, neúcta k majetku veřejnému i soukromému, to je jen krátké shrnutí ke stavu, který dnes a denně zažíváme při realizaci optických sítí.

Možná by se i tato negativa dala na nějakou dobu vydržet, kdyby konečný výsledek stavebních prací odpovídal slibům na začátku výstavby.

Na začátku bylo, mimo jiné, společností MELVI s.r.o. v žádosti o udělení souhlasu k zavedení optické sítě uvedeno:

„Obracíme se na Vás jako majitele domu se žádostí o zavedení optické sítě pro připojení k síti Internet, která bude prováděna v rámci výstavby optické sítě v obci. Zavedením optické sítě do Vašeho domu Vám nevzniknou žádné finanční náklady nebo závazky“.

a v písemném souhlasu s vybudováním optické přípojky:

„Veškerý materiál a práce spojené s pokládkou budou hrazeny zřizovatelem (MELVI s.r.o.).“

Vyvolaly ve Vás dokumenty společnosti MELVI s.r.o., předkládané v minulém roce dojem, že zavedení optických sítí jde plně za společností MELVI s.r.o. a že podpisem Souhlasu Vám bude zavedena přípojka optické sítě do Vašeho domu s tím, že se o vše společnost postará? Předpokládáme, že nic jiného než ANO odpovědět na otázku nelze.

Společnost MELVI s.r.o. však dnes vysvětluje smlouvy takto:

„Protože je naším zájmem, aby napojení nezůstalo jen na hraně pozemku, poskytujeme k tomu finanční podporu ve formě úhrady nákladů na zavedení a materiál, pokud je to v rozumné výši, ale realizace a dohoda s kýmkoliv na zavedení po soukromém pozemku je vždy na majiteli pozemku a stavební firmě, kterou si vybere. Dle stávající zkušenosti si dokonce více než polovina majitelů realizuje přípojky zcela samostatně, dodáváme jim bezplatně jen materiál. Trubička na pozemku soukromého vlastníka je vždy majetkem vlastníka pozemku a je na jeho rozhodnutí, co s ní bude dělat. Takto je to od samého začátku, proto nejsou koncové přípojky v projektu, nechtěli jsme a nikdy nebudeme chtít nikoho nutit, aby si přípojku zaváděl a trpěl na svém pozemku, je to jeho svobodná vůle a pokud si jí zavede a v budoucnu zase zruší, je to jeho věc a nám do toho nic není, pro nás vždy síť končí na hraně pozemku“.

Na základě zjištěných skutečností upozorňujeme občany obce, že na jednotlivé přípojky optických sítí nebyl příslušným stavebním úřadem vydán potřebný územní souhlas, to znamená, že se budují tak zvaně „na černo“. Z nynějšího stanoviska společnosti MELVI tak vyplývá, že případné právní důsledky vůči stavebnímu úřadu plně nese majitel nemovitosti.

Obec Otvice se o změně postoje společnosti MELVI s.r.o., že přípojky nejsou budovány v rámci výstavby optické sítě, jak byli všichni majitelé nemovitostí písemně společností informováni, dozvěděla písemným oznámením zástupce společnosti dne 25. července 2017. Zároveň se společnost MELVI s.r.o. zříká svého závazku plné úhrady za veškerý materiál a práce spojené s pokládkou tak, jak předkládala v souhlasu s vybudováním optické přípojky jednotlivým majitelům.

Optické sítě se tak na místo slibovaného moderního přenosu komunikace ocitly ve slepé uličce.