Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Upozornění občanům

 

V sobotu 17. listopadu bude sběrný dvůr

z důvodu státního svátku uzavřený!!

 

 

 

 

 

 

Vedení obce zvoleno!

 

Ve středu navečer poprvé zasedlo nově zvolené zastupitelstvo, aby ustanovilo komise, výbory a zvolilo vedení naší obce.

Do zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 zasedne sedm zastupitelů se zkušenostmi z minulých období, dva zastupitelé jsou v nejvyšším orgánu obce nováčky.

Nové složení zastupitelstva (podle abecedy): P. Ašenbrener, A Beneš, Vl. Beran, A. Hutyrová, M. Kolomazník, L. Málková, L. Novotná, R. Rohla, J. Tomášek.

Na ustavujícím zasedání všichni zastupitelé převzali osvědčení o získání mandátu a složili předepsaný slib. Prvním rozhodnutím nového zastupitelstva bylo nové složení vedení obce. Pro volební období 2018 - 2022 bude starosta obce vykonávat svou funkci jako neuvolněný, tj. na částečný úvazek. Nově bude mít naše obec dva místostarosty. První místostarosta bude také svou funkci vykonávat jako neuvolněný a bude zastupovat starostu obce v době jeho nepřítomnosti. Druhý místostarosta, resp. místostarostka bude svou funkci vykonávat na plný úvazek jako uvolněná. Druhá místostarostka byla pověřena vykonávat úkoly v přenese né působnosti a úkoly související s obecním úřadem. Funkce 2. místostarostky bude ustanovena k 1 . 12. 2018.

Do funkce starosty byl opětovně zvolen pan Pavel Ašenbrener. Pro starostu obce je to již sedmé volební období. Do funkce 1. místostarosty byl také opětovně zvolen pan Martin Kolomazník, pro kterého je to druhé volební období. Druhou místostarostkou byla nově zvolena paní Aneta Hutyrová.

V pokračujícím ustavujícím zasedání následovalo ustanovení výborů a komisí. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Antonín Beneš. I pro něj je to volba opětovná. Změna nenastala ani u kontrolního výboru, kde je pan Vladimír Beran také dlouholetým předsedou.

Na závěr jednání přijali noví zastupitelé několik provozních usnesení a stanovili termíny pro nejbližší úkoly a termíny nejbližších zasedání.

Jedním z úkolů je doplnit místa členů výborů a komisí. Do výborů a komisí lze přizvat i zástupce veřejnosti a tak pokud má někdo z řad občanů zájem zapojit se, má možnost se přihlásit předsedům příslušných výborů.

 

 

 

 

Oznámení - Vstupenky na retrodiskotéku 17. 11. 2018, na Falešného Silvestra 29. 12. 2018 a Falešného Silvestra 30. 12. 2018 se začnou prodávat 1. 11. 2018 na obecním úřadu. Vstupenky nelze z provozních důvodů rezervovat!

Vstupné: retro diskotéka - předprodej 30,- Kč, na místě 50,- Kč, Falešné Silvestry - předprodej 50,- Kč, na místě 80,-Kč

 

 

Smlouvy s dodavateli podepsány !

mapa trasy nové komunikace   Etapa III - Otvice   Etapa II Otvice - Chomutov   Etapa I Chomutov

     Ve čtvrtek 13. září byly v Chomutově,  za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje, Oldřicha Bubeníčka, podepsány smlouvy s dodavateli stavby "Nová komunikace u města Chomutova". Dodavateli stavby budou Eurovia a.s., Herkul a.s., Silnice Group s.r.o. a SMP a.s.

     Krátká zpráva, kterou dnes přinášíme, je pro budoucí rozvoj Otvic a život občanů v obci zásadním zlomem. Doprava zatěžující obec každým rokem stoupá a vybudováním nové komunikace dojde ke snížení počtu projíždějících vozidel a umožnění zákazu projíždění těžkých nákladních aut. Otvice si tak po dokončení obchvatové silnice oddechnou od množství hluku, prachu i nebezpečných dopravních situací. 

    Aby se příprava náročné stavby dostala až do finále a nyní nastala fáze realizace, bylo potřeba dlouholetých příprav a spousta mravenčí práce při přípravě a schvalování územního plánu, projektové přípravy stavby, výkupu pozemků, získání stavebního povolení a úspěšné zpracování a podání žádosti o financování z fondů Evropské unie a to nejen pro stavbu samotné silniční komunikace, ale i souvisejících a navazujících staveb.

    Za realizaci příprav je nutné ze strany Otvic poděkovat nejen vedení Ústeckého kraje v čele s hejtmanem, ale zejména mnoha úředníkům a spolupracovníkům ústeckého kraje, kteří se na přípravě podíleli. Výstavbu nové silniční komunikace budeme bedlivě sledovat a přinášet vám informace a fotografie z průběhy výstavby. ZDE.