Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

 

Sociální pomoc

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dětský den

Kácení máje

Rekonstrukce místní komunikace „Obchodní zóna“

            Od pondělí 20. května 2019 začne probíhat rekonstrukce místní komunikace v „Obchodní zóně“. Součástí stavebních prací bude celková výměna vrchních vrstev komunikace, úprava šířky komunikace a úprava křižovatky u autosalónu KŠV. Oprava proběhne v úseku od okružní křižovatky se silnicí II. třídy až po křižovatku u železničního přejezdu.

            Stavba bude probíhat za provozu, byť částečně omezeného. Po dobu stavby budou všechny provozovny, prodejny, vlakové nádraží a ostatní nemovitost přístupné v režimu jednosměrné ulice ze směru od okružní křižovatky „U černého mostu“. Vjezd i výjezd na okružní křižovatku ve směru k silnici I/13 bude bez omezení.

            Doba výstavby je rozdělena do pěti etap a je plánována na dobu 4 měsíců. Snaha stavbařů bude tento termín zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Cena za opravu komunikace přesáhne více jak 4,1 mil. Kč a veškeré náklady na rekonstrukci budou hrazeny z rozpočtu obce.

 

 

 

Rekonstrukce v kulturním domě

Kulturní dům v Otvicích čekají úpravy a vylepšení. Uvnitř objektu začaly stavební a bourací práce 23. 4. 2019. Největším zásahem je zhotovení protihlukové stěny a vytvoření tzv. salónku, který bude fungovat i jako šatna pro účinkující při pořádání kulturních akcí. Do salónku bude přístup hlavními dveřmi ze sálu a bočními dveřmi od baru. Dále dojde k vybroušení a novému lakování stávajících parket. Na závěr bude nově instalován zabezpečovací systém.

12345689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Č K O V Á N Í     P S Ů

 

Ve středu 29. 5. 2019 od 15:30 hod. do 16:30 hod. proběhne očkování psů před budovou obecního úřadu v Otvicích.

 

Vakcína proti vzteklině (3 roky) - 150,- Kč

Kombinovaná vakcína (1 rok) - 300,- Kč

 

 

Upozornění pro cyklisty

V rámci výstavby nové silniční komunikace došlo k uzavírce cyklostezek mezi obcí Otvice a městem Chomutovem. Uzavřeny jsou ve dvou místech, u vodárny a u Dopravního podniku. U Dopravního podniku je v současné době cyklostezka uzavřena nejen značkou, ale i plotem. Cyklostezka u vodárny je prozatím uzavřena jen pomocí dopravního značení, ke kterému během tohotZnačenío měsíce přibude také oplocení. Tyto úseky budou uzavřeny po celou dobu realizace stavby, jejíž dokončení se předpokládá na konci roku 2021. Jedná se o velmi náročnou stavbu a právě z tohoto důvodu nelze průjezd stavbou povolit. Doporučujeme použít objízdnou trasu přes místní komunikace a cyklostezky přes sídliště Písečná, Zahradní, Kamenná a Březenecká.

Děkujeme za pochopení.

PS: Pro cestu z Otvic do Chomutova je a bude vždy možné po dobu stavby využít stávající silnici II. třídy. Pro rekreační a sportovní cyklisty však doporučujeme (nenařizujeme) využít méně frekventované komunikace přes sídliště. Na stavbu obchvatu jsme čekali 15 let, necelé tři roky minimálního omezení rádi vydržíme. :-). Vedení obce Otvice.