Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

otvický ZPRAVODAJ

otvický Zpravodaj

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jízdní řád odpadů

 

Poplatek za svoz odpadů v roce 2017 činí 400,- Kč / osoba / rok

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze zaplatit hotově na OÚ nebo poukázat na bankovní účet obce:

č. účtu: 940 028 329/ 0800 , VS: číslo popisné

 

Svozové dny

Svozový den je každý první pracovní den v týdnu (zpravidla pondělí)

 

Sváží se

- tříděný plastový odpad ve žlutých, příp. červených pytlích

 

- tříděný papírový odpad v modrých pytlích

 

- bio odpad v hnědých plastových nádobách v době od 1. dubna do 31. října

 

- zbytkový směsný komunální odpad v černých pytlích (odpad z domácností po vytřídění ostatních složek odpadů)

Do černých pytlů nepatří odpad ze zeleně, suť a tříděné odpady!!!. Pytle s uvedenými odpady a pytle s vyšší váhou než 15 kg nebudou odvezeny!

 

 

Objemný odpad

Sváží se každou první sobotu, která není státním svátkem, v měsících duben, květen, červen, září, říjen, listopad, v době od 08:00 hod. do 10:00 hod.

 

 

Sběrný dvůr odpadů

Na sběrný dvůr se odevzdávají všechny druhy tříděných odpadů, bioodpady, objemné odpady, suť v množství do stanoveného objemu a nebezpečné odpady z domácností. Vlastní přeprava.

Otevírací  doba  sběrného  dvora:

Pondělí           14:00 hod. – 16:00 hod.

Středa            14:00 hod. – 16:00 hod.

Sobota            09:00 hod. – 11:00 hod.

 

 

Mimo uvedené doby lze provést po předchozí dohodě odvoz odpadů na objednávku občanů za úhradu nákladů dle ceníku služeb v oblasti nakládání s odpady.

 

16.12.2016

Kouzelnické Vánoce

Pavel Kožíšek v Otvicích

Detail

06.12.2016

Vánoční výzdoba

Vánoční výzdoba 2016

Detail

05.12.2016

Rozsvícení Vánočního stromu

Rozsvícení Vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou

Detail