Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

 

Sociální pomoc

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Č I P O V Á N Í     P S Ů

 

Ve středu 16. 10. 2019 od 15:00 hod. proběhne čipování psů před budovou obecního úřadu v Otvicích.

 

Cena čipu 500,- Kč

Čipovat bude MVDr. A. Buriánek (stejný lékař jako na očkování).

 

Každý žijící pes musí být od 1. 1. 2020  označen čipem. Neoznačený pes nebude moci být veterinárním lékařem očkován proti vzteklině, čímž chovatel poruší zákon a bude mu hrozit pokuta. Čipování je od 1. 1. 2020 povinné bez výjimky. Více informací naleznete na www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

Stezka odvahy

 

 

 

logoPořízení sekacího traktoru

 

V únoru 2019 byla podána žádost o dotaci od Ústeckého kraje v Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019. Výstupem tohoto projektu je pořízení komunální techniky pro sekání travnatých ploch veřejných prostranství, včetně doplnění příslušenství pro úklid chodníků v letním i zimním období. Jedná se o sekací traktor s pohonem 4x4 včetně motorového zametacího kartáčtraktore, sněhové radlice a taženého rozmetadla na zimní posyp. Náklady na pořízení této techniky činily 280 319,- Kč, z toho 100 000,- Kč poskytl Ústecký kraj.

 

 

 

Rekonstrukce místní komunikace „Obchodní zóna“

 

            Od pondělí 20. května 2019 začne probíhat rekonstrukce místní komunikace v „Obchodní zóně“. Součástí stavebních prací bude celková výměna vrchních vrstev komunikace, úprava šířky komunikace a úprava křižovatky u autosalónu KŠV. Oprava proběhne v úseku od okružní křižovatky se silnicí II. třídy až po křižovatku u železničního přejezdu.

            Stavba bude probíhat za provozu, byť částečně omezeného. Po dobu stavby budou všechny provozovny, prodejny, vlakové nádraží a ostatní nemovitost přístupné v režimu jednosměrné ulice ze směru od okružní křižovatky „U černého mostu“. Vjezd i výjezd na okružní křižovatku ve směru k silnici I/13 bude bez omezení.

            Doba výstavby je rozdělena do pěti etap a je plánována na dobu 4 měsíců. Snaha stavbařů bude tento termín zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Cena za opravu komunikace přesáhne více jak 4,1 mil. Kč a veškeré náklady na rekonstrukci budou hrazeny z rozpočtu obce.

 

 

 

Upozornění pro cyklisty

V rámci výstavby nové silniční komunikace došlo k uzavírce cyklostezek mezi obcí Otvice a městem Chomutovem. Uzavřeny jsou ve dvou místech, u vodárny a u Dopravního podniku. U Dopravního podniku je v současné době cyklostezka uzavřena nejen značkou, ale i plotem. Cyklostezka u vodárny je prozatím uzavřena jen pomocí dopravního značení, ke kterému během tohotZnačenío měsíce přibude také oplocení. Tyto úseky budou uzavřeny po celou dobu realizace stavby, jejíž dokončení se předpokládá na konci roku 2021. Jedná se o velmi náročnou stavbu a právě z tohoto důvodu nelze průjezd stavbou povolit. Doporučujeme použít objízdnou trasu přes místní komunikace a cyklostezky přes sídliště Písečná, Zahradní, Kamenná a Březenecká.

Děkujeme za pochopení.

PS: Pro cestu z Otvic do Chomutova je a bude vždy možné po dobu stavby využít stávající silnici II. třídy. Pro rekreační a sportovní cyklisty však doporučujeme (nenařizujeme) využít méně frekventované komunikace přes sídliště. Na stavbu obchvatu jsme čekali 15 let, necelé tři roky minimálního omezení rádi vydržíme. :-). Vedení obce Otvice.