Překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Cyklostezka Chomutov - Strupčice

Cyklostezka Chomutov - Strupčice

otvický ZPRAVODAJ

otvický Zpravodaj

 

Facebook obce Otvice

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Report ze zasedání zastupitelstva obce

Již páté zasedání v novém volebním období proběhlo v pondělí 16. března. Jedním z hlavních bodů programu bylo přidělení finančních podpor pro rok 2015 sportující mládeži, společenským a sportovním organizacím. Celkem bylo rozděleno 290 tis. Kč. O jednotlivých úspěšných žádostech se více dozvíte ze zápisu z jednání, které bude zveřejněno jakmile bude obecnímu úřadu dáno k dispozici. Oproti běžným termínům bude zápis zveřejně poněkud opožděn, termín do 10 ti dnů od data jednání však bude každopádně dodržen.

Větší množství záležitostí než obvykle připadlo i na pozemkové záležitosti, kde obec doprodala zbývající pozemky pro RD, některé pozemky pod zahradními domky a dále zastupitelstvo projednalo další majetkoprávní záležitosti v souvislosti s dokončenými stavbami.

Důležitým bodem jednání bylo také upřesnění některých pravidel při svozu odpadů, zejména pak nově tříděného biologicky rozložitelného. Byla schválena cena za prodej nádob na bio odpad ze zeleně a to na 500,- Kč za 1. nádobu k nemovitosti, každá další pak bude stát 780,- Kč. Obec se rozhodla pro bioodpad pořídit dva kontejnery, které budou umístěny na sběrném dvoře. naopak nebyl schválen návrh smlouvy o předávání bioodpadů oprávněné osobě. Starosta obce byl zaúkolován k dalšímu jednání s dotčenou firmou. Poslední schválenou změnou v odpadech je omezení vyplácení odměn za jednotlivě vytříděné odpady tak, aby nedocházelo ke svozu tříděných oblastí od jiných původců, kde systém odměn není zaveden.

Co se týká systému odpadů, v nejbližší době zpracuje obecní úřad tzv. jízdní řád odpadů, který bude distribuován do domácností. Věříme, že vám usnadní orientaci o termínech svozu, jeho způsobu a nutnosti třídění složek odpadu.

 

Velikonoce se blíží

To, že jaro a s ním spojené Velikonoce se skutečně blíží, naši občané již ví z naší návsi. Zaměstnaci údržby pro Vás připravili "malé" připomenutí blížících se svátků. Netradiční oživení otvické návsi upoutalo pozornost v celém chomutovském regionu.

Otvické Velikonoce 2015Více fotografií naleznete na našich Facebookových stránkách.

Zároveň bychom Vás rádi pozvali na Velikonoční výstavu do našeho kulturního domu.

Pozvánka na výstavu

Součástí výstavy je i akce "Pojďte a pomáhejte s námi!":

Pomozte

----------------------------

Odpady v roce 2015

Od ledna 2015 dochází ke změně svozu odpadů v naší obci. Svozovým dnem pro zbytkový odpad, který se dává do černých pytlů, je nadále pondělí, nebo případně první pracovní den v týdnu. Ve stejný den se bude svážet i oddělený biologický rozložitelný odpad z domácností a od 1. dubna i biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.

Nově se přesouvá svoz tříděného odpadu v červených pytlích a to na úterý, případně druhý pracacovní den v týdnu. Nově se také musí oddělit plast od papíru, který se bude dávat do pytlů modrých. Odevzdání tříděných odpadů ve sběrném dvoře je nadále možné ve stejné době jako v loňském roce.

Nově se také vydávají pytle na tříděný odpad společně s černými pytli a to za jednotnou cenu 100,-Kč za celý soubor. Kompletní ceník, otevírací doby a další informace  platné v oblasti svozu odpadu naleznete ZDE po kliknutí.