Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Sociální pomoc

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

1

Doba

 

 

 

2

2

 

 

 

 

1Obnova kamenného kříže

Na konci měsíce října byla dokončena oprava kamenného kříže, který stojí u autobusové zastávky v ulici Chomutovská. Památka byla v havarijním stavu. Důvodem této situace byl především katastrofální stav statiky díla, dále značné znečištění a napadení mikroflórou. Kříž byl rozlomen na tři fragmenty a zpevněn pouze železnou klecí.  

Náklady na opravu kamenného kříže činily 90 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč poskytl Ústecký kraj z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářejících kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019.
Za poskytnutý příspěvek tímto děkujeme.


124

 

 

 

Nlogoejúspěšnější akce Sdružené obce baráčníků Otvice v roce 2019

 

Ve dnech 24. – 26. 5. 2019 se naše obec zúčastnila Oslav 145. výročí založení českého baráčnictva v Soběslavi. Akce byla podpořena Krajským úřadem v Ústí nad Labem částkou 14.000.- Kč. Celá akce pak stála celkem 44 tis. Kč.

Akce byla zorganizována jako třídenní poznávací zájezd, kdy první den bylo navštíveno Hornické muzeum v Táboře a navštíveno i městské podzemí, druhý den se konaly oslavy 145. výročí založení baráčnictva, kterých se zúčastnilo více jak 1.200 krojovaných baráčníků zbaráčníci celé České republiky. Třetí den pak naši baráčníci navštívili vilu a hrob prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí a uskutečnili prohlídku Baráčnické zotavovny v Černovicích. Zájezdu se celkem zúčastnilo 30 baráčníků naší obce a pozvaní hosté.

Naší obec jsme vzorně reprezentovali hlavně perfektně připravenými kroji, účastí v předlouhém průvodu, kdy v čele byl nesen, mimo stát2ní vlajky, Všebaráčnický prapor, který nesl praporečník naší obce soused Marián Holič. Na slavnostním sezení pak byly ohodnoceny za dlouholetou práci pro baráčnictvo naše tetičky Jaroslava Vašíčková „Čestným uznáním“ a tetička Šťastná – Hrdá nejvyšším baráčnickým vyznamenáním „Medailí za zásluhy“.

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání celé dotace z Fondu Ústeckého kraje byla splněna ke dni 27.10.2019.

 

Antonín Beneš

rychtář Sdužené obce baráčníků Otvice

 

 

 

Změna ve vedení obce

 

Dne 21. října 2019 proběhlo deváté zasedání Zastupitelstva obce Otvice v tomto volebním období. Na programu byla kromě pozemkových záležitostí také volba nového starosty. Dosavadní starosta Pavel Ašenbrener, který vedl obec dvacet čtyři let, rezignoval na svoji funkci. Do funkce nové starostky obce byla zvolena Aneta Hutyrová. Ve funkci místostarosty obce zůstává Martin Kolomazník.

 

 

 

 

Upozornění pro cyklisty

V rámci výstavby nové silniční komunikace došlo k uzavírce cyklostezek mezi obcí Otvice a městem Chomutovem. Uzavřeny jsou ve dvou místech, u vodárny a u Dopravního podniku. U Dopravního podniku je v současné době cyklostezka uzavřena nejen značkou, ale i plotem. Cyklostezka u vodárny je prozatím uzavřena jen pomocí dopravního značení, ke kterému během tohotZnačenío měsíce přibude také oplocení. Tyto úseky budou uzavřeny po celou dobu realizace stavby, jejíž dokončení se předpokládá na konci roku 2021. Jedná se o velmi náročnou stavbu a právě z tohoto důvodu nelze průjezd stavbou povolit. Doporučujeme použít objízdnou trasu přes místní komunikace a cyklostezky přes sídliště Písečná, Zahradní, Kamenná a Březenecká.

Děkujeme za pochopení.

PS: Pro cestu z Otvic do Chomutova je a bude vždy možné po dobu stavby využít stávající silnici II. třídy. Pro rekreační a sportovní cyklisty však doporučujeme (nenařizujeme) využít méně frekventované komunikace přes sídliště. Na stavbu obchvatu jsme čekali 15 let, necelé tři roky minimálního omezení rádi vydržíme. :-). Vedení obce Otvice.