Navigace

Obsah


Ohlášení záboru veřejného prostranství

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Formulář k ohlášení záboru veřejného prostranství 27.12.2012 31.12.2030

Registrace k místnímu poplatku za odpady

Žádost o příspěvek z rozpočtu obce na podporu sportovní činnosti mládeže

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o příspěvek na podporu sportovní činnosti mládeže 04.02.2015 31.12.2021

Žádost o přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce na činnost organizace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o přidělení fin. prostředků z rozpočtu obce Otvice na činnost 31.10.2013 31.12.2030

Žádost o příspěvek z fondu kulturní komise na pořádání akce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o finanční podporu na pořádání akcí 27.12.2012 31.12.2030

Návrh na pořízení změny územního plánu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost na pořízení změny územního plánu 13.09.2017 31.12.2030

Komunikace

Kácení dřevin a porostů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o povolení kácení 18.01.2021 31.12.2030