Navigace

Obsah

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obec Otvice se jakožto správce osobních údajů zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat odpovědně a v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kontaktní údaje správce:

                               Obec Otvice                                                      

                               Aneta Hutyrová, starostka

                               E-mail: urad@otvice.cz

                               Tel.: +420 474 684 628 

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:   

                              Svazek obcí Chomutovsko                                                      

                               Ing. Lenka Kynčilová

                               E-mail: l.kyncilova@dso-chomutovsko.cz

                               Tel.: +420 724 755 765 

 

Účely zpracování osobních údajů:

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, může subjekt údajů souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí obec zpracování osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem subjektu údajů.

 

Příjemci osobních údajů:

 

Práva subjektů údajů:

Jednotlivá práva je možné uplatnit přímo u správce osobních údajů.